Baarn ruilt fietsbrug in voor rotonde

Petra Messelink
Baarn

De fietsbrug over de Eem bij Baarn komt er definitief niet. In plaats daarvan wordt al het gereserveerde geld besteed om gezamenlijk met de provincie Utrecht de doorstroom van de Escherrotonde te verbeteren.

Ook wordt het geld ingezet om het sluipverkeer op de route Drakenburgerweg en de Geerenweg terug te dringen. Het gaat hierbij om een bedrag van een kleine 100.000 euro.

De gemeente Baarn was al niet zo happig meer op de fietsbrug, omdat uit onderzoek gebleken was dat de verkorting van de route Baarn-Amersfoort-Noord veel minder is dan eerder werd aangenomen. De verwachte toename van het aantal fietsers werd dermate laag ingeschat dat het een slechte investering zou zijn.

Tobben

En Baarn tobt al jaren met de Escherrotonde, die in zijn huidige vorm de toekomstige verkeersbelasting zeker niet kan verwerken. Door nieuwe overheidsregels kan het ’fietsbruggeld’ nu wel gebruikt worden voor die rotonde.

Hierdoor behoudt de gemeente het recht op 1,7 miljoen euro ten behoeve van de doorstroming van de Escherrotonde en het terugdringen van het sluipverkeer. De gemeente had de kleine ton (€97.500) jaren geleden al gereserveerd en was van plan het in vier gedeeltes over te maken aan de provincie.

Onderzoek

Dat gebeurde niet en het geld ging terug in de pot algemene reserve. Daar kan het geld nu in één keer uitgehaald worden.

In het najaar zal het projectplan vastgesteld worden. Daarna worden in januari en februari 2016 de voorstellen kwalitatief beoordeeld. Van de zomer tot eind 2016 komt er een verkeerskundig onderzoek en begin 2017 wordt de keuze voor de voorkeursvariant gemaakt. De uitvoering vindt in datzelfde jaar plaats.

Meer nieuws uit GE

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.