Alte Kameraden in raad Huizen

André Rieu.© ANP

Eddie de Paepe
Huizen

Begint elke raadsvergadering in Huizen in de toekomst met het gezamenlijk en uit volle borst zingen van, bijvoorbeeld, de ’Alte Kameraden Mars’? Dat wil factievoorzitter Karin Rienstra van GroenLinks graag weten van het college van B en W.

Aanleiding voor haar vraag vormt het jaarcongres van de Vereniging Nederlandse Gemeenten, dat op 26 en 27 juni in Maastricht is gehouden. Net als voorgaande jaren behoorde het voltallige college van Huizen tot de aanwezigen.

Een van de gasten was André Rieu. In een gesprek met Twan Huys gaf de bekende orkestleider voorbeelden hoe je leiding moet geven aan een grote organisatie.

Knuffelhormoon

Ook meldde hij dat mensen tijdens een concert van elkaar gaan houden: de muziek maak een soort ‘knuffelhormoon’ aan.

Vandaar zijn suggestie dat politici elke vergadering moeten beginnen met muziek of met samen te zingen, ter bevordering van het saamhorigheidsgevoel. ‘Bijvoorbeeld met de Alte Kameraden Mars,’ aldus Rieu.

Sfeer

Alle vergaderingen zingend beginnen vindt GroenLinks in Huizen ’een belangrijke tip voor sfeer en succes’. De partij wil weten of B en W ’voornemens is hier gehoor aan te geven’. ’Zo ja, op welke termijn? Zo nee, waarom volgt u deze tip niet op?’

GroenLinks wil verder graag weten hoe de Huizer delegatie tijdens de jaarvergadering heeft gestemd over een aantal moties en welke moties zijn aangenomen. De partij heeft nog twee andere vragen. ’Bent u voornemens volgend jaar weer naar het VNG Jaarcongres te gaan?’ En: ’Op welke wijze gaat u de gemeenteraad meer bij de VNG-jaarcongressen betrekken dan tot nu toe gebruikelijk is geweest in Huizen?’.

Meer nieuws uit Gooi en Eemland

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.