Krant vraagt alle notulen HOV-stuurgroep op

Eddie de Paepe
Huizen

Deze krant heeft dinsdag bij het college van gedeputeerde staten van Noord-Holland alle agenda’s en verslagen van de stuurgroep HOV in het Gooi opgevraagd. Het verzoek is gedaan onder verwijzing naar de Wob, de Wet openbaarheid van bestuur.

Directe aanleiding voor het Wob-verzoek vormt het uitgelekte (concept)verslag van de vergadering van 12 november 2015. Daarin staat onder meer te lezen, dat de Huizer wethouder Gerrit Pas in de stuurgroep een mondelinge toelichting gaf op het meest recente onderzoek naar het Gooise ov-project. Deze studie is in opdracht van de gemeente Huizen verricht door het bureau Arcadis.

Verder blijkt uit het verslag dat de leden van de stuurgroep een dag eerder zijn geïnformeerd over het raadsvoorstel van het Huizer college. Daarin handhaven b en w het verzet tegen de aanleg van een vrije busbaan, ten faveure van de eigen ’meerijdvariant’ via ’t Merk.

In gebreke

De informatie uit het concept-verslag staat haaks op uitspraken van wethouder Gerrit Pas in de raadsvergadering van 10 december. Daarin stelde hij onder meer dat het Arcadis-rapport nog niet in de stuurgroep aan de orde was geweest. Ook ontkende hij dat de provincie Huizen in gebreke wilde stellen, terwijl gedeputeerde Elisabeth Post dat in de stuurgroepvergadering van een maand eerder tot tweemaal toe had aangekondigd.

Het Wob-verzoek van deze krant betreft alle vergaderingen van de stuurgroep HOV in het Gooi. Inclusief de bijeenkomst van november, waarvan het verslag in de eerstkomende vergadering (op 29 januari) wordt vastgesteld.

Meer nieuws uit Gooi en Eemland

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.