Natuurmonumenten doet expres niets tegen cabomba

Een duiker met een handvol caboma in Loosdrecht.

Een duiker met een handvol caboma in Loosdrecht.© Studio Kastermans

Ronald Frisart
Loosdrecht

Als enige eigenaar/beheerder van grond en water in Loosdrecht doet Natuurmonumenten niets aan bestrijding van de woekerende waterplant Cabomba carolineana. En waar de organisatie wel iets doet, gebeurt dat op een manier die de woekering van de plant bevordert. Daarmee bezorgt de organisatie zijn ’buren’ extra overlast.

Dat staat in de recente ’Rapportage proefproject cabomba-aanpak 2016’. Die is samengesteld door Kees Blase van het Burgerinitiatief Cabomba.

Het rapport beschrijft wat tot nu toe is gedaan om de uit Zuid- en Noord-Amerika afkomstige cabomba te bestrijden. De waterplant woekert in het gebied van de Loosdrechtse Plassen. Hij brengt schade toe aan inheemse waterplanten en de visstand en veroorzaakt veel overlast voor zwemmers en watersporters. Daarmee is de exoot een bedreiging voor de natuur en voor de voor Loosdrecht zo belangrijke watersportsector.

Blase schetst nog eens met welke methoden cabomba de afgelopen jaren is bestreden, welke goed werkten en welke niet. Effectief blijken de hark-, de hydroventuri-, de Sterbak- en de knijperbakmethode. Om te bepalen welke methode financieel het gunstigst is, moeten meer gegevens worden verzameld.

Maaien maakt het alleen maar erger, zo werd een jaar geleden al geconcludeerd. Bij maaien blijven de wortels in de bodem achter. Die groeien weer uit tot complete waterplanten. Bovendien worden de weke stengels door maaien versnipperd. Snippers verspreiden zich en daaruit groeien nieuwe planten.

In het Vuntusgebied beheert Natuurmonumenten grond en water. Er komt plaatselijk extreem veel cabomba voor. Tot 100 procent van bepaalde stukken water zijn er bedekt met de plant.

Waar water ’doorvaarbaar’ moet zijn maait Natuurmonumenten de cabomba (waardoor deze snel terugkomt en zich verder verspreidt), elders doet de natuurorganisatie niets, aldus het rapport. In 2014 en 2015 heeft Burgerinitiatief Camboma de nadelen van maaien onder de aandacht van Natuurmonumenten gebracht.

Non-aanpak

Ook meldt het rapport: „In 2016 wilde Natuurmonumenten geen maatregelen tegen de cabomba nemen en geen verdere contacten met het Burgerinitiatief Cabombabestrijding Wijdemeren.” Voorts: „Deze non-aanpak leidt volgens het Burgerinitiatief tot vermindering van de biodiversiteit in het Natura2000-natuurgebied van Loosdrecht en tot een negatieve beeldvorming van Natuurmonmenten bij de recreatieondernemers en de Loosdrechters (...).”

Een functionaris van Natuurmonumenten krijgt in het rapport de ruimte het standpunt van zijn organisatie toe te lichten. „Cabomba zaait zich zeer gemakkelijk uit en is daarom niet goed uit te roeien of goed beheersbaar te krijgen. De middelen die daarvoor nodig zijn, richten meer schade aan dan zij goed doen.”

De Natuurmonumenten-man legt uit dat het maaien ’in een eerder stadium’ grote schade toebracht aan inheemse waterplanten en verdere verspreiding van cabomba nog bevorderde ook. Hij betoogt dat ’de dominantie’ van cabomba ’samenhangt met de waterkwaliteit’. Verhoging van de waterkwaliteit moet volgens Natuurmonumenten uitkomst bieden.

Meer nieuws uit Gooi en Eemland

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.