Gemeentecamping Huizen afgeschoten

De bestaande (kleinschalige) camperplek.© Archieffoto Studio Kasterman

Eddie de Paepe
Huizen

De Wolfskamer is ongeschikt voor de vestiging van een (gemeente)camping, stelt het Huizer college. Plannen om onder meer de camperplaats fiks uit te breiden kunnen in de prullenbak.

Nadat Johan Meijwaard had gehoord dat Camping De Woensberg de deuren sluit voor individuele kampeerders, kwam hij in actie. De Huizer startte de Facebookpagina ’Geef Huizen een camping’. In een brief aan de raad pleitte hij voor het oprichten van de ’Gemeentecamping De Wolfskamer’.

Die moet komen op de plek van de huidige camperstrook en het aangrenzende grasveld aan de IJsselmeerstraat. Daar is volgens Meijwaard plek voor ’tientallen caravans, tenten en campers’. Hiervoor zijn slechts ’minimale middelen’ nodig. Er is al stroom zodat volstaan kan worden met omzoming, een portocabin en een mobiele wc-douche-unit. Langdurig werkzoekenden en/of mensen met een verstandelijke beperking zouden het personeel moeten vormen, terwijl de gemeente het onderhoud voor haar rekening neemt.

Een andere Huizer, Ben Morsch, sloot zich bij dit plan aan. Hij pleitte al eerder voor een betere en grotere plek voor (circa vijftig) campers op de huidige plek of op het braakliggende terrein van Vos Bouwhandel (Havenstraat). Deze gemeentecamping zou moeten fungeren als werk-leerproject.

Op verzoek van VVD-raadslid Jelle Bartlema heeft het college de (on)mogelijkheden van alle suggesties onderzocht. De conclusie luidt dat geen van de plannen haalbaar is. Zo is volgens het bestemmingplan op de camperplek en het aangrenzende evenemententerrein - ook in gebruik als parkeerterrein - geen camping (’intensieve dagrecreatie’) toegestaan. Datzelfde geldt voor de locatie Vos Bouwcenter, waar onder meer woningen (Oude Haven derde fase) - aansluitend aan het Nautisch Kwartier - gebouwd gaan worden. Verder heeft de gemeente berekend dat een kleine camping twee tot drie voetbalvelden groot moet zijn. Bij De Wolfskamer is daar geen plek voor. Nog afgezien van de ’afnemende vraag naar eenvoudige campings’. Belangrijk struikelblok vormt ook het aangrenzende beschermde natuurgebied.

Alternatieve plekken voor een camping zijn in Huizen volgens het college niet voor handen. Zo wordt het grasveld aan de Aristoteleslaan gebruikt als sportveld en ijsbaan.

Overigens wordt op het gemeentehuis wel gedacht aan een ’kleinschalige natuurcamping’ op de landtong achter Hotel Newport.

Meer nieuws uit Gooi en Eemland

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.