Rondweg Hilversum nog altijd mogelijk

Ronald Frisart
Hilversum

Aan verkeer en vervoer valt in Hilversum nog het nodige te verbeteren. Ook een rondweg behoort tot de mogelijkheden. Maar om binnen de begroting te blijven worden in elk geval tot half 2018 geen nieuwe projecten aangepakt.

Dat blijkt uit het voorstel behorende bij de ’Structuurvisie verkeer en vervoer 2030’ dat het college woensdagavond voorlegt aan de raadscommissie verkeer en beheer. ,,Het grootste risico is teveel tegelijkertijd oppakken zonder dat uitvoeringsbudgetten en capaciteit beschikbaar zijn. Dat leidt in de praktijk tot vertraging van maatregelen die wel (financieel) gedekt zijn’’, aldus het voorstel. ,,De oplossing is om de uitvoering van de structuurvisie te bezien als opgave voor deze en de komende drie bestuursperiodes.’’ De uitvoering - en dus financiering - van plannen wordt uitgesmeerd over de komende veertien jaar.

Op zichzelf valt er nog genoeg te doen voor autoverkeer, fietsers en openbaar vervoer, zo blijkt uit de structuurvisie. Nieuwe ontwikkelingen (snelle elektrische fietsen, zelfrijende auto’s) zullen ook nieuwe vragen oproepen, zo valt te lezen.

Voor fietsers wordt op de langere termijn onder meer gedacht aan het afmaken van het rondje Hilversum (onder meer aanbrengen ontbrekende schakel Anna’s Hoeve-Monnickenberg) en realisatie van regionale snelfietspaden.

Voor autoverkeer vermeldt de structuurvisie instelling van een milieuzone (vervuilende auto’s het centrum uit) en eventueel aanleg van een rondweg - ’rondwegen’ staat er zelfs op pagina 9 van het document. Om de doorstroming te bevorderen zijn verbeteringen mogelijk aan de aansluitingen Insulinelaan/Sumatralaan, Van Riebeeckweg/Oosterengweg en bij de Beatrixtunnel. Verder valt te lezen dat de ’afwikkelcapaciteit’ van het Gooilandplein ’kritisch’ wordt als Emmastraat en Schapenkamp eenmaal tweerichtingsverkeer zijn. Ongenoemd blijft het extra probleem dat door tweerichtingsverkeer op Schapenkamp en eerste stuk Koninginneweg zal ontstaan.

Wat betreft betaald parkeren wordt eraan gedacht de dagelijkse tijden waarvoor dat geldt in te perken: in het centrum bijvoorbeeld tot 21 uur in plaats van tot middernacht. Mogelijk, zo overweegt de structuurvisie, wordt het parkeerprobleem minder knellend als eenmaal zelfrijdende auto’s zichzelf aan de rand van de stad kunnen parkeren.

Meer nieuws uit Gooi en Eemland

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.