Spookraadslid Demirkan negeert oproep

Raadsleden en de burgemeester vroegen Demirkan zijn werk te hervatten.© Foto gemeente Hilversum

Valentijn Bartels
Hilversum

Spookraadslid Fatih Demirkan wordt door burgemeester Pieter Broertjes, raadsgriffier Paul van Ruitenbeek en collega raadsleden al langer verzocht acte de présence te geven.

Dat blijkt uit een briefwisseling, in handen van deze krant. Op 21 december trok burgemeester Pieter Broertjes voor het eerst aan de bel. Het was Broertjes, de gemeentesecretaris en de griffier opgevallen dat Demirkan al langere tijd - sinds september - niet aanwezig was geweest bij raadsvergaderingen. In een aangetekende brief schreef de burgemeester: „Als gekozen volksvertegenwoordiger bent u in de positie om mede het beleid van Hilversum te bepalen en om Hilversummers te vertegenwoordigen in de raad. Het roept vragen op als een volksvertegenwoordiger structureel geen gebruik maakt van het aan hem toevertrouwde kiezersmandaat.” Demirkan reageerde niet op het verzoek om in gesprek te gaan.

Grimmiger

Voor Broertjes reden nogmaals een poging te wagen. Vooral door een whatsapp-bericht van Demirkan aan de raadsgrifier. In dat bericht meldt het afwezige raadslid voor een taalcursus in het buitenland te zitten. De toon van de tweede brief van Broertjes is grimmiger. De burgemeester - tevens voorzitter van de raad - ’betreurt het zeer dat Demirkan niet in staat is zijn werkzaamheden als raadslid te hervatten’. „Daarnaast roept uw bericht de vraag op of u nog voldoet aan de vereisten voor het raadlidmaatschap. Ik heb de griffier verzocht de betaling voor 2017 op te schorten tot ik die zekerheid heb.”

Dreigen

Dat maandelijkse bedrag - 1460 euro - was voor Demirkan reden te reageren. „Ik zal alleen tijdelijk in het buitenland zijn in de door de wet gestelde termijnen. Mijn woning, verzekering en alle abonnementen blijven bestaan, waardoor mijn tijdelijke verblijf geen invloed heeft op mijn ingezetenschap.” Jurist Demirkan dreigt dan alle mogelijke schade op de gemeente te verhalen. Hij wijst bovendien op een raadslid ’dat ook vaak afwezig was de vorige termijn’. „Al is dat geen reden mijn afwezigheid goed te keuren.” In de brief meldt het spookraadslid ’niks over zijn aanwezigheid in de toekomst te kunnen zeggen’. „Het is een ongelukkige samenloop van omstandigheden geweest. 22 jaar oud en onervaren kom je onder het bewind van een dictator. De rest van het verhaal doet er niet toe, ook al heeft mijn ex-partij tegen onze afspraken in gehandeld.” Demirkan lijkt met dictator te doelen op iemand uit zijn oude fractie D66. Dat het om voormalig fractievoorzitter Hein Jaarsma gaat wordt van beide kanten ontkend. In een brief aan het presidium meldt Pieter Broertjes dat de gemeente wettelijk geen middelen heeft de raadsvergoeding stop te zetten.

Een opinie over dit onderwerp is te lezen via deze link of in de playlist Het Gooi uitgelicht.

Meer nieuws uit Gooi en Eemland

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.