Geen euthanasie voor bewoners Huizer hospice

© Foto: Eddie de Paepe

Michel van den Bergh
Huizen

De vestiging van een hospice aan het Gooierserf in Huizen, daar is niemand op tegen. Maar het feit dat euthanasie niet mogelijk is voor de gasten van de christelijke hospice zorgde dinsdag tijdens de commissie Sociaal Domein voor de nodige discussie.

Het collegevoorstel voor de verkoop van het gebouw Gooierserf 126 leek een hamerstuk. Tot VVD-fractievoorzitter Jessica Prins een zin uit de zogenaamde startnotitie voorlas: ’In het hospice zal niet bewust levensverkortend gehandeld worden.’

„Wat moet ik hier lezen? Waarom mag dit niet? Dat kan voor heel veel mensen reden zijn om geen gebruik van de hospice te maken. Dat is voor onze fractie heel belangrijk om te weten”, aldus Prins.

Rob Bource (SGP) ziet het probleem niet. „Ik ben blij met het initiatief. We hebben het over een christelijke hospice dat open staat voor álle inwoners.”

Nol van der Helm van Leefbaar Huizen vindt dit de omgekeerde wereld. Hij ziet liever een hospice die de levensbeschouwelijke visie van de bewoner respecteert dan andersom. „Zou het dan zo zijn dat je naar een andere gelegenheid moet om je laatste adem uit te kunnen blazen?”, vroeg hij geëmotioneerd. „Als dat zo is, dan denk ik niet dat wij het voorstel steunen.”

Verantwoordelijk wethouder Janny Bakker benadrukte dat levensbeschouwing in de discussie geen rol speelt. Het gaat hier volgens de wethouder om grondverkoop aan de Stichting Hospice Huizen. „Er is een initiatief en er wordt aan de gemeente gevraagd om hiervoor grond te verkopen. Wij gaan niet over het beleid van de stichting”, aldus de Bakker.

Prins is het daar niet mee eens. „Wij mogen voorwaarden stellen. Er gaat gemeenschapsgeld heen. Euthanasie is een recht en het past niet binnen onze liberale normen.”

De VVD en Leefbaar Huizen twijfelen nog. De overige partijen geven aan in te stemmen, waardoor er een politieke meerderheid voor de verkoop is.

Meer nieuws uit Gooi en Eemland

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.