Bromfiets ergert Laanstraat

Hans van Kekenh.van.keken@hollandmediacombinatie.nl
Baarn

Het winkelend publiek in de Laanstraat en ook winkeliers ergeren zich in toenemende mate aan fietsers en bromfietsers die door de winkelstraat rijden. De Baarnse opsporingsambtenaren (boa’s) hebben daarom opdracht gekregen meer te gaan controleren op naleving van het (brom)fietsverbod.

Dat staat in de plannen die Baarn voor dit jaar heeft opgesteld voor het toezicht en de handhaving. In totaal acht mensen in het raadhuis zijn daarmee bezig, maar twee van hen zijn fulltime vooral buiten op straat om te letten op zaken als parkeeroverlast, boven trottoirs hangend groen, illegaal afval storten, de verkoop van alcohol bij evenementen en controles in het buitengebied.

Parkeercontroles blijven de hoofdmoot voor de boa’s, los van klachtafhandeling en controle op de horecawet. Voor 2016 is er ook extra aandacht voor de Laanstraat (wordt voetgangersdomein) en overhangend groen uit privé-tuinen. Dat verhindert soms lopen over de stoep. Het college zal volgende maand criteria opstellen op basis waarvan de twee boa’s hierop extra moeten gaan letten.

Buitengebied

Ook de controles in het buitengebied - bos en veld - krijgen dit jaar meer aandacht. Dat is omdat er volgens de gemeente steeds meer overlast en overtredingen zijn. Het gaat dan onder meer om stropen, paddenstoelen plukken, illegaal vissen, crossen door de bossen, met een metaaldetector door het veld struinen en aanstootgevend gedrag zoals seks in het openbaar. De boa’s mogen op basis van een convenant als dat nodig is ook de gemeentegrens over om een verdachte te pakken.

Omdat de bezetting beperkt is zijn er zaken die minder prioriteit krijgen. Bijvoorbeeld mensen die ten onrechte blijven klagen, klachten over erfafscheidingen en carports en kleine grondwaterpompen.

Meer nieuws uit GE

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.