Grote Kerk is een ijkpunt voor iedere Naarder

Naarden

,,Bij iedere Naarder maakt het hart altijd even een sprongetje bij de eerste aanblik van de toren van de Grote Kerk’’, laat een voorbijganger weten. ,,Het is echt een ijkpunt voor als ik bijvoorbeeld terugkom van vakantie.’’

,,Het is eenzelfde gevoel als een Parijzenaar zal hebben als hij de Eiffeltoren ziet’’, vult zijn vrouw aan. ,,Maar schrijf maar niet op hoor. Het klinkt anders allemaal zo hoogdravend.’’ Misschien is het wel die mengeling van trots en bescheidenheid van de inwoners die de Grote Kerk van Naarden het meeste kenmerkt. Uit zichzelf zal bijvoorbeeld directeur Marlo Reeders van Stichting Grote Kerk Naarden niet direct beginnen over het monument waar zij de verantwoordelijkheid voor draagt. Maar wanneer je ernaar vraagt, is er nauwelijks nog een stop te zetten op haar woordenstroom.

Feiten, cijfers, geschiedenis en wetenswaardigheden vliegen in het rond.

De eerste stenen kerk in Naarden is tussen 1380 en 1440 opgericht. In de loop der jaren en eeuwen is hier zoveel aan veranderd, aangepast, afgebrand, afgebroken en anderszins vernietigd dat hiervan alleen de toren resteert.

Sowieso is deze toren een apart verhaal bij de hele kerk, want waar het kerkgebouw in beheer is bij de voornoemde stichting, is de toren eigendom van de gemeente Naarden. Dit is van oudsher het geval ’vanwege het militair belang’. De muren van de toren zijn twee meter dik. Om de omloop op 45 meter hoogte te bereiken, dienen 235 treden beklommen te worden. De spits telt dan ook nog eens achttien meter, wat met de bal, het kruis en de haan samen van ook nog eens tien meter, een totale hoogte geeft van 73 meter.

Maar terug naar de kerk. Al bijna direct nadat de eerste bouw klaar was, begon in 1445 de vergroting tot ’grotestadkerk’. Een brand in 1468 vertraagde deze bouw. De sporen van deze brand zijn nog te zien in de rode verkleuring van het koor in de kerk. Nadat de kerk in 1479 in de huidige vorm was gebouwd, begon nauwelijks een jaar later de bouw van de sacristie. Een bouw in fasen dus.

Stichting Grote Kerk Naarden ijvert al decennia voor onderhoud en restauratie van de Grote Kerk. En met succes. Zo is er in het verleden in tien jaar tijd zes ton bijeen gebracht voor het restaureren van de monumentale glas-in-lood ramen. In totaal was hier zo’n 1900 kilo mondgeblazen glas voor nodig, nog los van de specialistische kennis voor het solderen en restaureren van de ramen.

Natuurlijk hebben diverse veldslagen, oorlogen, belegeringen en andere invloeden des tijds hun weerslag gehad op de kerk. Met als meest in het oog springende stille getuigen misschien wel de veertien kanonskogels die tot op de dag van vandaag in de muren van de kerk en toren zitten. Maar zeker is dat al sinds de helft van de vijftiende eeuw de Grote Kerk voor een belangrijk deel het aangezicht van de Vesting Naarden bepaalt. En dit dankzij de inspanningen van de Stichting Grote Kerk Naarden ook nog zeker eeuwen zal blijven doen.

Meer nieuws uit Eemland

Ombudsman

Ombudsmannen Durk Geertsma & Ed Brouwer springen in de bres voor de consument.