Studie meerijdvarianten HOV bijna klaar

Eddie de Paepe
Huizen

Het aanvullende onderzoek naar de HOV in het Gooi is bijna afgerond, aldus de provincie Noord-Holland. Het gaat om de vergelijking tussen twee ’meerijdvarianten’ (via het Merk en door De Meent) in opdracht van de provincie, Huizen en Blaricum.

’De komende periode overleggen de partijen over de wijze waarop ze het HOV-project in Blaricum en Huizen verder vorm geven’, meldt Noord-Holland. De uitkomst van dit overleg heeft een relatie met het Provinciaal Inpassingsplan (PIP). De betrokken overheden hebben daarom afgesproken om het PIP voor dit deel van het HOV-tracé verder op te pakken zodra er duidelijkheid is. ’Het PIP voor de overige tracédelen wordt onverkort doorgezet.’

PIP uitgesteld

De wisseling van de wacht in ’Haarlem’ na de verkiezingen zorgt wel voor vertraging. De provincie, Huizen, Hilversum, Laren en Eemnes hebben besloten het in de inspraak brengen van het inpassingsplan uit te stellen tot na de zomer.

’De extra tijd die nu beschikbaar is, wordt gebruikt om het ontwerp-PIP op een aantal punten verder uit te werken en nauwkeuriger te onderbouwen op onderwerpen, zoals archeologie, geluid en ecologie.’

Meer nieuws uit Gooi en Eemland

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.