Getergd dient burgemeester Wijdemeren criticasters van repliek

Ronald Frisart
Wijdemeren

Joost Boermans (D66) en Gert Zagt (De Lokale Partij) moeten eens ophouden. Ze weten dat alleen de provincie opdrachtgever was van het bestuurskrachtonderzoek. Ten onrechte hebben ze tegen De Gooi- en Eemlander gezegd dat deze week ineens bleek dat ook Wijdemeren opdrachtgever was, hoewel de Wijdemeerse burgemeester steeds iets anders heeft gezegd.

Dat is de boodschap die burgemeester Martijn Smit donderdagavond verpakte in een ’mededeling’ aan de gemeenteraad. ,,Gedeputeerde Staten hebben besloten tot de bestuurskrachtmeting. Gedeputeerde Staten zijn formeel opdrachtgever. Gedeputeerde Staten betalen de rekening.’’ Ook gaf hij aan in welke brieven van de pronvincie alles te vinden is. ,,Die zijn in uw bezit.’’

Verder schetste hij hoe de inhoud van het onderzoek gezamenlijk is gedaan: ook Wijdemeerse vragen zijn daarin opgenomen. Dat een onderzoeker van Deloitte maandagavond tegen Gooise raadsleden repte over opdrachtgevers (meervoud), is volgens Smit een vergissing van die onderzoeker.

Wethouders hadden hem op het hart gedrukt niet te hard uit zijn slof te schieten, maar in de raadzaal was zichtbaar en hoorbaar sprake van met moeite ingehouden woede. Smit maakte duidelijk van Zagt en Boermans, ’met al uw ervaring’, iets anders te hebben verwacht. ,,U weet hoe het zit. Wat zou het helpen als u, ook als de spanning hoog is, de knietjes recht zou houden.’’

Alle andere fracties namen - in soms krachtige bewoordingen - afstand van de kritiek van DLP en D66. ,,Ik heb het hiermee helemaal gehad’’, stelde Stan Poels (PvdA/GroenLinks). Sieta Vermeulen (VVD): ,,Wij distantiëren ons volledig van D66 en De Lokale Partij’’.

Scherp was het debat ook toen D66 en DLP, nu gesteund door DorpsBelangen, vroegen ’bestuurlijke toekomst Wijdemeren’ uit Smits portefeuille te halen. De burgemeester moet onafhankelijk zijn, we staan nu aan de vooravond van bij uitstek politiek debat over de toekomst, dus is het beter dit bij een ’politieke’ bestuurder te leggen: een wethouder. Smit antwoordde dat hijzelf ’het proces’ wil blijven leiden, maar dat een wethouder te zijner tijd de verdediging van een voorstel aan de raad zal verdedigen. Alleen de indieners steunden de motie.

Even kansloos was een motie waarin DLP en D66 het college vroegen snel met een plan te komen om de gemeentelijke dienstverlening te verbeteren. Jan Verbruggen (CDA) constateerde fijntjes dat D66 en DLP het blijkbaar op dit onderdeel (tekort schietende dienstverlening) eens zijn met het rapport van Deloitte. De burgemeester stelde dat DLP en D66 het veel te simpel voorstellen. Wat in het gemeentehuis aan werk wordt verzet, is vaak knap ingewikkeld. ,,In mijn geboorteplaats Edam werden soms extra jongens en meisjes ingezet als er heel veel kazen moesten worden gekeerd. Maar hier worden geen kazen gekeerd.’'

Meer nieuws uit Gooi en Eemland

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.