Oeroud ’leefnet’ in Almere

Peter Schat
Almere

Met een houten constructie die is opgegraven in Almere, kon vis worden gevangen maar ook in leven worden gehouden tot het moment van consumptie of conservering.

Het houten ’visnet annex leefnet’ is op twee meter diepte gevonden op een stuk land nabij de Flevolandse zijde van de Stichtse Brug. Archeologen en vrijwilligers doen daar onderzoek. De constructie van houten palen, een zogenaamde visweer, is 4500 jaar oud en dat maakt de restanten uniek. Een dergelijke constructie uit de Steentijd is in Europa nog niet eerder gevonden.

Archeologen en tientallen vrijwilligers hebben afgelopen weken gewerkt aan de opgraving bij Stichtsekant. Er zijn ongeveer 2.500 houten palen gevonden en met zekerheid kan nu worden gesteld dat ze gezamenlijk een visweer vormden, kortom een installatie om vissen mee te vangen.

Van een van de bouwers van de visweer is zelfs een voetstap gevonden. De voetstap is ongeveer 4400 jaar oud en is relatief klein (22 cm lang, ongeveer maat 36). Inmiddels is de visweer over een lengte van bijna 90 meter blootgelegd. De wanden van de visweer bestaan uit gevlochten schermen, zogenaamde vlechtwandschermen, die worden ondersteund door houten palen.

Tussen de schermen waren openingen aanwezig en in elk van die openingen was een bijna twee meter lange visfuik geplaatst. De archeologen vermoeden dat de visweer diende om vissen te vangen die seizoensmatig het zoete water opzochten voor de jaarlijkse paai. Het ging waarschijnlijk om vissen zoals zalmen, harders en finten.

De grootte van deze visweer is in Europa zeer uitzonderlijk en dit type is nog niet eerder aangetroffen, zo meldt de gemeente Almere. Tijdens de opgraving is ook een constructie gevonden, een meer dan 160 meter lange golvende rij palen in het water met vlechtwanden waaraan driehoekige houten hokken waren gebouwd.

Ook deze constructie bestaat uit palen en vlechtschermen. In deze driehoekige ruimten werd zeer waarschijnlijk een deel van de vangst opgesloten totdat de vissers er aan toe waren om een deel ervan te conserveren of op te eten.

Gezien de enorme opslagcapaciteit verwachtten de vroegere vissers grote vangsten. In Europa is dit type constructie van deze ouderdom niet eerder ontdekt.

Beide constructies bieden een nieuwe en onverwachte blik op de periode rond 4500 jaar geleden waarin Europa een roerige en formatieve periode doormaakte. Een tijd waarin migraties optraden vanuit de omgeving van de Zwarte Zee en vanuit Zuidwest Europa.

Meer nieuws uit Gooi en Eemland

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.