B en w Wijdemeren: In stappen naar één gemeente Gooi en Vechtstreek

Schrikbeeld van duizenden in Wijdemeren.
© Illustratie Ruud Vrakking
Schrikbeeld van velen in Wijdemeren.
© illustratie Ruud Vrakking
1/2
Wijdemeren

Het ambtenarenapparaat van Wijdemeren moet volgend jaar geheel of gedeeltelijk fuseren met dat van een of meer andere gemeenten. Zo snel mogelijk na de verkiezingen van maart 2018 moet een complete bestuurlijke fusie volgen en uiteindelijk moet één grote gemeente Gooi en Vechtstreek worden gevormd. Dat standpunt leggen burgemeester en wethouders van Wijdemeren voor aan de gemeenteraad. De raad moet op 24 november beslissen welk standpunt naar Gedeputeerde Staten van Noord-Holland wordt gestuurd. Volgens wethouder Theo Reijn steunt de coalitie in grote lijnen het voorstel van b en w, maar zijn er op onderdelen nog meningsverschillen.

Ja, het Wijdemeerse college neemt zijn verantwoordelijkheid door te pleiten voor eerst een ambtelijke fusie, daarna een echte (bestuurlijke) fusie en uiteindelijk één gemeente Gooi en Vechtstreek. „Maar we zijn niet doof voor geluiden uit de samenleving.”

Dat zei Reijn woensdagmiddag in een toelichting op het standpunt van het college over de bestuurlijke toekomst. Het liefst zouden burgemeester en wethouders meteen fuseren met een of meer andere gemeenten. Maar omdat nogal wat burgers daartegen bezwaren hebben, besloten b en w woensdag in een extra collegevergadering een tussenstap in te lassen: een (eventueel gedeeltelijke) ambtelijke fusie. Ook moet de uiteindelijke grote gemeente niet Gooistad of Gooiland gaan heten, maar Gooi en Vechtstreek, aldus Reijn.

Het voorstel dat het college deze maand voorlegt aan de gemeenteraad is een reactie op het rapport van bureau Deloitte waarin de Wijdemeerse bestuurskracht een ’onvoldoende’ kreeg. Om de zwakke plekken snel te repareren is een ambtelijke fusie nodig, vindt het college. Zelfstandig blijven of extra geld steken in het gemeentelijke apparaat (kosten: tegen een miljoen euro per jaar) levert te weinig op. Bovendien, stelt het college, komt dan de nadruk te liggen op het gemeentelijke apparaat in plaats van op welzijn en welvaart van de burgers. En dat terwijl de woonlasten in Wijdemeren toch al erg hoog zijn.

Het belang van de burgers voert het college ook als voornaamste argument aan om eerst een ambtelijke fusie aan te gaan en vervolgens een bestuurlijke, complete fusie. In andere scenario’s, aldus de redenering, blijft Wijdemeren te zwak om de belangen van de burgers goed te dienen, bijvoorbeeld op de gebieden economie, werkgelegenheid, verkeer en vervoer.

Al met al wil het college dat er 1 april volgend jaar (over nog geen vijf maanden) een plan van aanpak ligt voor een ambtelijke fusie. Die moet worden uitgevoerd in 2017 en 2018. Zo snel mogelijk na de verkiezingen van maart 2018 moet dan de vervolgstap worden gezet: bestuurlijke fusie. Bij dat alles moet wel de identiteit van dorpen en kernen overeind blijven, onderstreept het college.

Meer nieuws uit Gooi en Eemland

Ombudsman

Ombudsmannen Durk Geertsma & Ed Brouwer springen in de bres voor de consument.