’Burgertop’ leidt tot Manifest van Eemnes

Jan Rook
Eemnes

Honderd Eemnessers deelden zaterdag in het gemeentehuis hun dromen en gedachten over de toekomst van Eemnes tijdens de Burgertop E100.

Een vorm van democratie 2.0 die duidelijk aansloeg en uitmondde in het Manifest van Eemnes, bestaande uit 10 punten die volgens de dorpsbewoners door de lokale politiek moeten worden opgepakt. De deelnemers aan de Burgertop - ingeloot uit de gemeentelijke basisadministratie - vonden het een prima initiatief om de kloof tussen burger en politiek te dichten en de lokale politiek te laten zien dat je in goede samenspraak verder komt dan het soms kleinzielig politiek gekissebis over punten en komma’s. De dag begon in kleine groepen van ongeveer tien personen, die in eerste instantie hun dromen voor Eemnes kenbaar konden maken. Vervolgens kon men aanschuiven bij tafels waar een onderwerp verder werd uitgediept. Dat onderwerp werd kort en bondig op een papier gezet, dat aan de wand werd gehangen en waaraan alle deelnemers vervolgens met stickers prioriteitstemmen konden geven.

Daaruit kwam een top 10 van onderwerpen en ideeën, waarover na de lunch verder werd gediscussieerd en ook werd besproken wat men zelf wilde bijdragen om het gerealiseerd te krijgen. Uiteindelijk werd er gestemd, wat leidde tot het Manifest van Eemnes: 10 voorstellen voor de toekomst van Eemnes. Op de eerste plaats landde de wens naar een duurzaam Eemnes, direct gevolgd door een levensloopbestendig Eemnes en het aanleggen van glasvezel in het dorp. Ook de aanpak van de geluidshinder van de A27 in combinatie met zonnepanelen, natuurlijk groenbehoud, de verkeersveiligheid en een verwelkomende opvang van statushouders scoorden goed. Tenslotte wil men aandacht voor een Happy Home 2, een ondernemershuis voor starters en ZZP’ers en goed openbaar vervoer met een nachtbus. De opdrachten van de Eemnesser burgers aan de lokale politiek zijn nu dus duidelijk.

Napratend over de Burgertop E100 met een hapje en een drankje kwamen deelnemers Henk Brink, Paul de Ruiter en Jaap Hoorneman tot de vaststelling dat het een positieve bijeenkomst was geweest. ,,We hadden verwacht dat het wel veel geklaag zou worden, maar er was een positieve en opbouwende stemming. Er kwamen zinnige zaken ter tafel, geen luchtfietserij.” Die mening waren ook Erik Ruizendaal en Siebe Minkes toegedaan. ,,Dit helpt het dorp betrokken te zijn bij de gang van zaken. Er is in Eemnes nu eenmaal een sterk wij-gevoel, dat leidt tot veel zelfwerkzaamheid. Zo zijn we bij ons in de straat al bezig om zelf ook het gemeentegroen te onderhouden. Eemnessers zijn geen mensen die gaan zitten wachten tot de gemeente alles voor ze oplost.”

Burgemeester Roland van Benthem was tevreden over het engagement en de opkomst ,,Het was een mooie doorsnee van de bevolking en er waren gelukkig ook een aantal begin twintigers, van wie vaak wordt gezegd dat ze ongeïnteresseerd zijn.” En Van Bethem erkent dat de politiek nu aan de slag moet met de punten van het manifest. ,,Bij de bespreking van de kadernota moet het manifest richtinggevend zijn.”

Meer nieuws uit Gooi en Eemland

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.