Huizen meldt forse daling misdrijven

Eddie de Paepe
Huizen

De gemeente meldt een forse daling van het aantal geregistreerde misdrijven in Huizen. Uitzondering op deze regel: winkeldiefstallen en enkele soorten geweldsmisdrijven.

In de eerste zes maanden van dit jaar is er, afgezet tegenover dezelfde periode in 2017, daling van negen procent. In de regio Midden-Nederland was dit acht procent.

Opvallend is de forse afname van het aantal aangiften woninginbraken van 85 naar 58 (-32%). Het aantal aangiften van een woninginbraak (58, waarvan 38 geslaagd) daalde flink, met 32%. Regionaal was het aantal woninginbraken in diezelfde periode met vijftien procent afgenomen. ’De intensieve aanpak van het Woninginbrakenteam van de politie en de preventieve aanpak van de gemeente (voorlichting, subsidie hang- en sluitwerk koopwoningen en diverse publieksacties) wordt voortgezet in het tweede half jaar’, meldt de gemeente.

Vernielingen

Ook de aantallen auto-inbraken (-26%), fietsendiefstallen (116%) en vernielingen (5%) gingen naar beneden. Net als het aantal meldingen (geen aangiften) van jongerenoverlast (-30%). ’Ondanks de daling wordt op sommige plekken in Huizen door omwonenden juist een toename van overlast aangegeven. Jeugdoverlast blijft hoog op de prioriteitenlijst van de gemeente staan. Voor specifieke plekken wordt intensief met bewoners samengewerkt om de overlast terug te dringen.’

Bedreigingen

Het totale aantal geweldsmisdrijven nam af (met 16 procent), maar dat gold niet voor alle subcategorieën. Zo waren er in het eerste half jaar van 2018 meer bedreigingen dan in dezelfde periode in 2017. In totaal 32, tegenover vorig jaar 23. Een flinke stijging dus (plus 39 procent). In de regio daalde het aantal bedreigingen licht. Ook andere soorten geweldsmisdrijven namen toe: zeden (vier aangiften), straatroof (drie) en ’overig’ (vier).

Het aantal aangiften winkeldiefstallen verdubbelde van 18 naar 39. ’Het daadwerkelijke aantal winkeldiefstallen is niet bekend’, beklemtoont de gemeente. ’Veelal handelen winkeliers dit zonder tussenkomst van de politie af. De traditionele lage aangiftebereidheid van winkeliers lijkt wel gestegen te zijn.’

Aangiftebereidheid

De gemiddelde bereidheid om bij de politie aangifte te doen is in Huizen de laatste jaren stabiel op 24/25%. ’Hierbij moet worden aangetekend dat voor (vermogens)delicten, waarbij de schade geclaimd kan worden bij de verzekering (woninginbraken, auto-inbraken, bedrijfs- en winkelinbraken) aangifte over het algemeen een voorwaarde is van de verzekeringsmaatschappij.’

Meer nieuws uit Gooi en Eemland

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.