Muiden wil Bloemendalerpolder niet afstaan

Archieffoto Studio Kastermans

Archieffoto Studio Kastermans

Tamar de Vries
MuidenWeesp

Bij de eerste geluiden over het mogelijke overhevelen van de totale Bloemendalerpolder naar Weesp, was al duidelijk dat Muiden zich daar niet bij neer zou leggen. Het bestuur van de Vechtstad heeft nu een zienswijze ingediend op het zogeheten herindelingsontwerp in de regio Gooi en Vechtstreek.

Muiden stemt in met de herindeling omdat de gemeente het als noodzakelijk ziet dat zij haar taken volwaardig en op democratisch verantwoorde wijze moet kunnen uitvoeren. De Vechtstad wil zelfs het liefst zo snel mogelijk fuseren met Bussum en Naarden.

Maar dan de grenscorrectie met Weesp, zoals de overheveling van de polder officieel wordt aangeduid. Daarin ziet Muiden een mogelijke aanleiding voor ’onnodige vertraging’. ,,Bovendien is de ontwikkeling van de Bloemendalerpolder ook van belang voor de nieuwe bestuurskrachtige gemeente. Wij zouden daarom graag willen dat de nieuwe gemeente betrokken is bij de ontwikkeling van de polder.’’

Ontraden

Muiden wijst er in de concept versie van de zienswijze op dat ook Bussum en Naarden vasthouden aan de huidige gemeentegrenzen. ,,De grenscorrectie met Weesp zoals die nu in het herindelingsontwerp is opgenomen wordt door ons ten stelligste ontraden.’’ Grenscorrectie tussen Naarden en Huizen wordt zelfs helemaal afgeraden.

Meer nieuws uit Gooi en Eemland

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.