Toplieden regionale zorg leveren in, met mate

Ronald Frisart
Hilversum

Bij zorginstellingen Cordaan, Amerpoort, Philadelphia en Sherpa is de bezoldiging van toplieden vorig jaar weliswaar verlaagd, maar aan de norm van de Wet Normering Topinkomens (WNT) voldoen ze nog niet. Dat blijkt uit de jaarstukken 2015 van deze instellingen, die in deze regio actief zijn.

De WNT kent een overgangsregeling die bepaalt dat topfunctionarissen vanaf 2013 nog vier jaar hun volle (te hoge) bezoldiging mogen houden en daarna in drie stappen terug moeten naar de norm. Teveel-verdieners in de zorg in het Gooi, het Eemland en de Vechtstreek deden vorig jaar wel stappen terug, maar ze zitten nog steeds boven de norm.

Cordaan-bestuursvoorzitter Eelco Damen ging terug van 298.621 euro (2014) naar 290.064 euro (2015). Het bezoldigingsplafond voor Cordaan, een zorginstelling in grootteklasse J, lag beide jaren bij 229.043 euro. In 2014 ging Damen daar bijna 70 mille bovenuit, zijn stap terug in 2015 betekende dat hij nog 61.021 euro boven de norm zat.

Cordaan-bestuurder Joke van Lonkhuijzen-Hoekstra, op 31 augustus 2015 vertrokken, ging 2.717 euro boven het maximum uit. Daarnaast kreeg de 40 mille ontslagvergoeding.

De toezichthouders bij Cordaan voldeden wel aan de voor hen geldende norm. In 2014 zaten vier van de zeven toezichthouders daar nog boven.

Bij Amerpoort (grootteklasse G, norm 188.660 euro) doorbrak bestuurder Paul Willems de norm. Zijn bezoldiging ging omlaag van 206.882 euro (2014) naar 205.225 euro (2015). Daarmee zakte zijn overschrijding van de norm van 18.222 euro naar 16.595 euro.

De toezichthouders bij Amerpoort overschreden hun norm vorig jaar niet. In 2014 was dat met vier van de vijf toezichthouders nog wel het geval.

Bij Philadelphia (grootteklasse I, norm 218.194 euro) zat bestuursvoorzitter Greet Prins-Modderaar vorig jaar nog steeds boven het maximum voor haar instelling. Haar bezoldiging bedroeg 225.632 euro (in 2014 was het 235.478 euro). Daarmee zakte haar overschrijding van het normbedrag van 17.284 euro naar 7.438 euro.

De toezichthouders van Philadelphia bleven vorig jaar, net als in 2014, onder hun norm.

Bij Sherpa voldeden de toezichthouders, anders dan in 2014, allemaal aan hun norm. Bestuurder Anton Maas echter niet aan de zijne. Voor Sherpa (grootteklasse G) is de bezoldigingsnorm 188.660 euro. Maas ging daar vorig jaar 6.808 euro bovenuit. Een jaar eerder zat hij nog 19.966 euro boven het maximum.

Meer nieuws uit Gooi en Eemland

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.