'HOV Hilversum-Huizen in 2015'

Hilversum

Met de aanleg van een snelle busverbinding (HOV) tussen Hilversum en Huizen kan al in 2015 worden begonnen. Dat concluderen de provincie Noord-Holland en de vijf betrokken Gooise gemeenten na een aanvullend tracé-onderzoek.

Gedeputeerde Elisabeth Post en wethouders Erik Boog (Hilversum) en Petra van Hartskamp (Huizen) maakten woensdagmiddag bekend dat zij geen obstakels zien voor de omstreden HOV-verbinding. Gedeputeerde Staten en de colleges van b en w van Hilversum, Huizen, Blaricum, Eemnes en Laren hebben al een voorkeurstracé vastgesteld. Deze route loopt van het busstation Huizen, over de Huizermaatweg, langs 't Merk en de Randweg Oost naar de carpoolplaats in Blaricum. Vanaf daar rijden de bussen over de A27 naar Hilversum, waar bij Anna's Hoeve de snelweg wordt verlaten. In Hilversum komt aan de zuidkant van het spoor een vrije busbaan (via Monikkenberg, Van Riebeeckweg en Wandelpad) naar het NS-station. Uit het in opdracht van de provincie uitgevoerde onderzoek blijkt - aldus Post, Boog en Van Hartskamp - dat de HOV-verbinding op 'korte termijn' (2015) kan worden gerealiseerd, in het bestaande openbaar vervoernetwerk past, en bijdraagt aan de bereikbaarheid van de regio. Verder wordt geconstateerd, dat de HOV in een later stadium kan worden doorgetrokken naar Almere en Utrecht, en zelfs in de toekomst zou kunnen worden ingericht voor 'light-rail' (sneltram). Het voorkeurstracé zou leiden tot een forse stijging van het aantal reizigers en zou een positief effect hebben op de exploitatie. Ten slotte is de HOV-verbinding 'ruimtelijk goed inpasbaar, ook in Huizen en Hilversum'. In Hilversum wordt volgens het drietal een aantal verkeersbarrières weggenomen. Bij Anna's Hoeve komt een ecoduct over de spoorlijn. Bij de Mussenstraat een tunnel voor voetgangers en fietsers onder de vrije busbaan door. En verderop rijden de snelle bussen (samen met de treinen) over de geplande tunnel onder de spoorwegovergang in de Oosterengweg. Diverse andere tracé's (onder meer via het Arenapark en aan de noordzijde van het spoor in Hilversum) zijn na negen maanden onderzoek afgevallen. Deze alternatieven 'leiden tot een geringere reizigersgroei en hebben te veel nadelen op gebied van verkeerscirculatie, inpassing en onmogelijkheid deze om te bouwen naar light-rail'. De vijf gemeenteraden besluiten in oktober en november over de HOV-verbinding. In ieder geval in Huizen (5 oktober) en Hilversum (7 oktober) vindt voorafgaand een hoorzitting/informatiebijeenkomst plaats waar belanghebbenden en belangstellenden hun zegje kunnen doen.

Meer nieuws uit Gooi en Eemland

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.