Uitvoering ’nieuwe zorg’ rammelt in Hilversum

Wethouder Eric van der Want (D66). Archieffoto Studio Kastermans

Wethouder Eric van der Want (D66). Archieffoto Studio Kastermans

Ronald Frisart
Hilversum

Het rammelt in Hilversum behoorlijk bij de uitvoering van de drie decentralisaties ofwel de nieuwe zorgtaken: de Participatiewet, de Jeugdzorg en de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO), waarvoor de gemeente sinds 1 januari verantwoordelijk is. Belangrijkste risico’s: burgers kunnen naast de juiste zorg grijpen en Hilversum kan financieel de mist in gaan.

De computersystemen - een van de oorzaken van problemen - heeft Hilversum pas over twee of drie jaar op orde. Dat blijkt uit de risicoscan die bureau Ernst & Young (EY) heeft gedaan in opdracht van de gemeente.

In hun aanbiedingbrief aan de gemeenteraad schrijven wethouders Eric van der Want (zorg) en Arjo Klamer (participatie) dat ’Hilversum (volgens EY) goed acteert in vergelijking tot andere gemeenten in Nederland’. EY is echter minder juichend: ,,Hilversum (loopt) goed in de pas met de gemiddelde situatie bij Nederlandse gemeenten van deze omvang’’.

Uit de risicoscan blijkt dat er tal van zaken (nog) niet voor elkaar zijn. Een van de problemen is dat gewerkt wordt met verschillende comptersystemen, die nog niet (goed) aan elkaar zijn gekoppeld. Gegevens moeten daardoor geregeld met de hand worden ingevoerd. Dat is foutengevoelig en kan ertoe leiden dat mensen geen of verkeerde zorg krijgen of dat met betalingen iets mis gaat.

Nog drie jaar niet goed

Opvallend is dat de onderzoekers in de hoogste bestuurlijke en ambtelijke echelons in het raadhuis te horen kregen ’dat ICT over twee tot drie jaar op het gewenste niveau zit’. Dat kan dus nog drie jaar fouten plus bijbehorende gevolgen betekenen.

Net als elders is ook in Hilversum de facturering volgens EY nog niet op orde. Het kan bijvoorbeeld betekenen dat de gemeente opdraait voor kosten die ziektekostenverzekeraars zouden moeten betalen.

Wat ontbreekt, is een goed systeem om in de gaten te houden hoeveel geld in de loop van het jaar vanuit welke potten wordt betaald. Het risico is dat het jaar nog niet voorbij is, maar een of meer geldpotten al (bijna) leeg. Dan zal, schrijft EY, ’een keuze op basis van een financiële in plaats van een kwalitatieve grondslag gemaakt’ worden. Dan wordt dus niet gekeken wat een buger nodig heeft, maar of er nog geld is.

Bij dure gespecialiseerde zorg loert een iets ander risico. De Regio Gooi en Vechtstreek levert nog geen goede informatie over de voortgang van de uitgaven op dit terrein. Doet Hilversum eens een beroep op de Regio voor gespecialiseerde hulp voor een Hilversummer, dan kan het zijn dat de regionale pot al door andere gemeenten is geleegd. Omdat de burger toch hulp moet krijgen, draait Hilversum dan zelf voor de nota op.

Werkdruk

Uitvoerende ambtenaren hebben het de afgelopen tijd danig voor de kiezen gekregen. De onderzoekers stelden vast dat de hoeveelheid werk die met de decentralisaties is gemoeid is onderschat. De werkdruk liep daardoor hoog op en vervolgens ook het ziekteverzuim.

Meer nieuws uit Gooi en Eemland

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.