’Hartige woorden’ gesproken tussen Dorpsraad Muiderberg en Hakkelaarsbrug

Tamar de Vries
Muiderberg

Voorzitter Harry Mock van de Dorpsraad Muiderberg heeft de Vrije Republiek Hakkelaarsbrug, een handreiking gedaan.

Mock heeft Cees van Apeldoorn, bedenker van de republiek, tijdens een onderhoud donderdag in het Rechthuis verteld dat de Dorpsraad van plan is de buurtschap op te nemen in de eerstvolgende dorpsschouw. De klachten die in de republiek leven over de gevaarlijke situaties en overlast rondom de Hakkelaarsbrug worden dan aangehoord door een vertegenwoordiger van het gemeentebestuur van Gooise Meren.

Tijdens de ontmoeting in het Rechthuis heeft Mock de republikein te verstaan gegeven dat hij ’not amused’ is over de handelwijze van de initiatiefnemers tot het uitroepen van een vrije republiek.

,,Hij en zijn medestanders nemen onder het mom van een kunstenaarsproject feitelijk een loopje met internationale verdragen.”

Convenant

,,Bovendien is het een schending van het convenant dat de Dorpsraad heeft met de gemeente. Wij zijn een adviesraad van de gemeente en de buurtschap kan niet zomaar uit het gemeentelijke verband stappen”, zegt de dorpsraadvoorzitter met een zekere mate van ernst. ,,De afscheiding van de republiek is een ongewenste situatie, die voor het eind van de maand opgeheven dient te zijn”, aldus Mock. ,,De Dorpsraad Muiderberg behartigt de collectieve belangen van alle Muiderbergers en zal zich intern beraden. De ’Vrije Republiek Hakkelaarsbrug’ mag geen eigen leven gaan leiden. Er worden dus nog harde noten gekraakt.”

Meer nieuws uit Gooi en Eemland

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.