BEL-samenwerking ’kan voortgezet’

De Noord-Hollandse gedeputeerde Jack van der Hoek

Eddie de Paepe
Huizen

Blaricum en Laren kunnen na de fusie met Huizen desgewenst blijven samenwerken met de Utrechtse gemeente Eemnes. Dit stelt de Noord-Hollandse gedeputeerde Jack van der Hoek.

Van der Hoek benadrukt onder meer dat het ’voltallige’ college van Gedeputeerde Staten (GS) in november vorige jaar ’eensgezind’ het fusiebesluit heeft genomen. De voor de gemeentelijke herindeling in het Gooi en de Vechtstreek ingeslagen weg werd daarmee voortgezet.

Open overleg

De gedeputeerde snapt dat dit Huizen, Blaricum en Laren ’het meest heeft verrast’. ,,Dat komt doordat hen tijdens het ‘open overleg’ is gezegd dat een eigen, goed voorstel voor versterking van de bestuurskracht een alternatieve oplossing zou kunnen zijn. GS hadden de gemeenten wel een aantal randvoorwaarden meegegeven. Maar de mogelijkheid geven tot een alternatief voorstel, betekent nog niet dat het ook gehonoreerd wordt.”

Legitimatie

GS vonden dat het plan van de drie gemeenten voor een (nieuwe) gemeenschappelijke regeling niet aan de randvoorwaarden voldeed. Deze oplossing ’draagt niet bij aan meer democratische legitimatie of besluitvorming’, licht Van der Hoek toe. Ook geloofden GS niet in de voorgestelde werkwijze met gemandateerde wethouders die namens de drie gemeenten in de regio of daarbuiten zouden moeten opereren.

Eemnes

,,Ik begrijp goed dat een fusie van Huizen, Blaricum en Laren ook gevolgen heeft voor de Utrechtse gemeente Eemnes”, aldus Van der Hoek. ,,Want de gemeenten Blaricum, Eemnes en Laren hebben één ambtelijke organisatie. GS hebben echter nergens gezegd dat deze samenwerking beëindigd moet worden. Dit lijkt voor velen het logische gevolg van ons besluit, maar ik deel dat standpunt niet. Als het mogelijk is om gezamenlijk een ambtelijke organisatie voor drie gemeenten te hebben, waarom zou dit na de herindeling op basis van nieuwe afspraken niet kunnen in een ambtelijke organisatie voor twee? Dat is een keuze die de betrokken gemeenten kunnen maken.”

Meer nieuws uit Gooi en Eemland

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.