'Oudere wil geen 25 m2 meer'

Eugène Staffhorst
Laren

Hij heeft met blijdschap kennisgenomen van het extra budget dat vanuit de politiek beschikbaar komt voor de langdurige zorg. 360 Miljoen extra in 2015 en in de jaren erna 200 miljoen extra, dat klinkt Jan den Ouden, lid van de raad van bestuur van Amaris Zorggroep, als muziek in de oren.

,,Er komt meer geld voor ouderen met zorgindicatie ZZP4 (licht dementerend) om in een verzorgingshuis te gaan wonen als blijkt dat het netwerk van de cliënt het niet aankan.’’ Den Ouden juicht ook toe dat er minder bezuinigd wordt op de dagbesteding, ter ontlasting van de mantelzorgers.

De bezuinigingen in de zorg hebben tot gevolg dat Amaris, dat met Hilverzorg en Vivium de grootste zorgaanbieder in de regio is, veel minder te besteden heeft. ,,Ons budget wordt de komende jaren met zo’n twintig procent teruggeschroefd’’, zegt Den Ouden. ,,Dat betekent niet dat wij ook twintig procent minder plek hebben om ouderen te huisvesten.’’

Amaris zette vorig jaar een reorganisatie in gang, waarbij tientallen management- en ondersteunende functies verdwijnen. ,,Dat lukt niet zonder gedwongen ontslagen’’, verklaart de topman. ,,We hebben met de vakbonden afgesproken dat we zoveel mogelijk mensen van werk naar werk begeleiden.’’ Aantallen worden niet genoemd. Er ligt een goedgekeurd sociaal plan. Een woordvoerder van vakbond AbvaKabo FNV bevestigt dat er ’als uiterste consequentie’ gedwongen ontslagen kunnen vallen bij Amaris. Afslanking van de ’overhead’ was noodzakelijk, als gevolg van de bezuinigingen en ingrijpende veranderingen in de organisatie. Tien afzonderlijke stichtingen die woonvoorzieningen exploiteerden, smolten juridisch samen tot één geheel. ,,We willen de overheadkosten terugbrengen tot elf à twaalf procent en zo min mogelijk bezuinigen op de zorg zelf’’, aldus Den Ouden. Met minder leidinggevenden krijgen de teams die zorg leveren, meer zelfstandigheid en verantwoordelijkheid. ,,Dat geeft extra motivatie.’’

Sluiting van woonvoorzieningen, waardoor bewoners moeten vertrekken met alle sociale gevolgen vandien, is bij Amaris niet aan de orde. ,,Wij transformeren de bestaande verpleeg- en verzorgingshuizen tot woondienstencentra met meer faciliteiten voor zowel de huidige bewoners als mensen uit de wijk.’’ De woonwensen van ouderen zijn veranderd. Ouderen in de verzorging willen tegenwoordig meer dan een ruimte van 25m². ’’Bij de bouw van het nieuwe woondienstencentrum De Veste in Naarden is daarmee rekening gehouden.

Als de nieuwbouw komende zomer wordt opgeleverd, is het klassieke verzorgingshuis voor honderd bewoners, veranderd in een zorgcomplex met 24 plekken voor dementerenden in een kleinschalige woonvorm, veertig plekken in het verzorgingshuis en dertig aanleunwoningen. ,,Of je in een aanleunwoning of in de verzorging terecht komt, hangt af van je indicatie. Maar in beide gevallen krijg je een appartement van 60m².’’ Omdat wonen en zorg gescheiden worden, huurt een hulpbehoevende de woning en krijgt de noodzakelijke zorg via de wmo of abwz. Het systeem verandert dus, maar de bewoner is volgens Den Ouden ongeveer net zo duur uit.

Drie jaar geleden zette Amaris een belangrijke stap om de ambitieuze bouwplannen te realiseren. Het sloot een samenwerkingsovereenkomst met vastgoedcorporatie Habion. ,,Wij blijven deels eigenaar van het vastgoed’’, zegt Den Ouden. De zorgaanbieder houdt op die wijze een vinger in de pap, als het gaat om haar woonvoorzieningen. De overeenkomst met Habion geldt niet voor de nieuwbouw van het Hilversumse zorgcomplex Zuiderheide, die volgend jaar van start gaat.

Hiervoor heeft Amaris een overeenkomst met eigenaar Dudok Wonen. Ondanks het fors mindere budget is de financiële positie van Amaris minder nijpend dan van sommige andere zorgaanbieders. ,,Ons onroerend goed is vrijwel afgeschreven’’, verklaart de bestuursvoorzitter. ,,Daardoor hebben we een prima uitgangspositie om de bouwplannen te realiseren. Amaris ligt op koers voor de toekomst.’’

Meer nieuws uit Gooi en Eemland

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.