Hulp bij afkoppelen van het riool

Hans van Keken
Soest

Inwoners van Soest gaan hulp krijgen om hun regenwater niet langer via het riool af te laten vloeien.

Plan is om de Soesters onder meer via een ’afkoppelcoach’ zo ver te krijgen. Ook komt er meer subsidie voor mensen die maatregelen nemen. De coach moet inwoners adviseren hoe ze kunnen regelen dat regenwater niet langer via de regenpijp het riool instroomt. Steeds meer gemeenten willen dat, omdat zo minder water door de overbelaste riolen stroomt, de waterzuivering beter kan functioneren en het risico van overstromende vuile kolken zo minder is. Afgelopen jaren was er regelmatig flinke wateroverlast na regenbuien, zeker in Baarn dat inmiddels allerlei voorzieningen treft. Soest loopt gelijk op met Baarn, qua rioleringsplan en -beleid.

De gemeenten willen de aanpak niet beperken tot wat ze zelf aan de riolen en opvang doen, maar ook de burger stimuleren zijn verantwoordelijkheid te nemen. Dat moet ook lukken door meer mensen te stimuleren om ’groene daken’ - een dak met een laag plantjes - aan te leggen. De subsidieregeling die Soest tot op heden had is totaal niet aangeslagen. Maar door het eenvoudiger te maken, hoopt het college een impuls te geven, samen met de inzet van de ’coach’.

Voorlopig komt er dus geen dwang, al zijn er elders in het land gemeenten die dwingender methodes hebben om de inwoners te bewegen ’bewuster’ met water om te gaan. Tuinen met alleen maar tegels zijn bijvoorbeeld taboe dan, omdat deze mensen niet zelf het water in de grond later stromen maar dat via de straat en dus de riolen doen, en zo de gemeenschap met de afvoer opzadelen, is de gedachte.

De tarieven voor de rioolheffing zullen de komende jaren iets omhoog gaan, komend jaar met 1%, vanaf 2019 met 2% bovenop inflatiecorrectie. Soest wil zo de extra uitgaven die nodig zijn financieren.

Meer nieuws uit GE

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.