Huizer wadi klaar, nu ’t riool nog

© Foto: gemeente Huizen

Eddie de Paepe
Huizen

Langs de Bestevaer is een ’wadi’ (droge sloot) gegraven in de strijd tegen wateroverlast. Vanaf oktober volgt de aanleg van een gescheiden rioolstelsel in de Driftweg en de Botterstraat.

Regenwater stroomt naar deze laag gelegen plekken, het ’afvoerputje’ van Huizen. Tijdens heftige buien kan het riool het niet meer aan, komt het water uit de straatputten omhoog en stroomt richting voordeuren. Deze overlast voor weggebruikers en omwonenden wordt de komende jaren alleen maar erger omdat - door de klimaatverandering - het vaker hevig zal gaan regenen. Bijkomend probleem is dat via een en dezelfde buis ook het echte rioolwater wordt afgevoerd. Stroomt dit riool over, dan vormt dat dus ook een bedreiging voor de volksgezondheid.

Vertraging

Vandaar dat de gemeente een pakket samenhangende maatregelen heeft bedacht. Door bezwaren van bewoners tegen de herinrichting van de straat heeft de uitvoering echter vertraging opgelopen. ,,Om wateroverlast bij de De Ruyterstraat te voorkomen hebben we besloten om de wadi al wél voor de zomer aan te leggen”, vertelt Tom Schoenmaker van de gemeentelijke afdeling civiele techniek. ,,We hebben al twee flinke zomerse buien gehad, waarbij het daar maar net goed ging. De wadi is een relatief eenvoudige ingreep waarmee we de omwonenden kunnen ontlasten. Dat is beter dan zandzakken uitdelen.”

De 125 meter lange droge sloot in de groenstrook langs de Bestevaer kan 340.000 liter regenwater bergen. Na een bui zakt het water langzaam in de bodem weg.

Oktober

Schoenmaker verwacht dat de gemeente in oktober kan starten met de rest van de werkzaamheden. In de Botterstraat kom een extra hoofdrioolbuis (naast die in het Grenspad), zodat het water twee kanten op, waardoor de druk wordt verlaagd. Het riool kan dan 480.000 liter afvalwater extra verwerken. Verder wordt een apart regenwaterriool (met ’lekke’ buizen) aangelegd voor de afwatering van zo’n 13.000 m2 verharding en een groot aantal daken (aan de voorzijde van de woningen). De tijdrovende werkzaamheden beginnen aan de kant van de Baanbergerweg en eindigen - waarschijnlijk eind voorjaar 2017 - bij de Bestevaer.

Respons

De gemeentelijke oproep om regenpijpen van het gewone riool te halen kreeg veel respons. ,,Tachtig procent werkt mee”, meldt Schoenmaker. ,,Wij bieden dat ’afkoppelen’ - in tegenstelling tot bijvoorbeeld Laren - gratis aan. De kosten worden betaald uit de rioolheffing.” Bewoners worden opgeroepen om ook hun regenpijpen aan de achterzijde af te koppelen en hun achtertuin zo weinig mogelijk te verharden.

Meer nieuws uit Gooi en Eemland

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.