Landingsbaan Soesterberg weer open

onze verslaggever
Soesterberg

De hoofdlandingsbaan van de voormalige vliegbasis Soesterberg gaat maandag weer open. De veldleeuwerik is uitgebroed.

Vanwege het broedseizoen sluit Utrechts Landschap de hekken van de hoofdlandingsbaan in het voorjaar om de veldleeuwerik in alle rust te laten broeden. De baan is al jaren niet meer in gebruik voor vliegtuigen, maar ook fietsers en wandelaars kunnen de op de grond broedende zangvogel opschrikken. De beschermde leeuwerik is nog tot ongeveer september te horen en te zien in het Park Vliegbasis Soesterberg. Daarna trekt het vogeltje, dat wel wat wegheeft van een mus met een kuifje, naar het zuiden.

De veldleeuwerik staat op de rode lijst van bedreigde diersoorten in Nederland; sinds de jaren zeventig is het bestand met meer dan 90% afgenomen. Op de voormalige vliegbasis Soesterberg broeden tussen de 180 en 225 paartjes, een grote dichtheid voor Nederlandse begrippen. Park Vliegbasis Soesterberg is een van de militaire oefenterreinen en bases die de laatste jaren zijn teruggegeven aan de natuur. Soesterberg wordt beheerd door het Utrechts Landschap, de belangrijkste natuur- en cultuurbeschermer in de provincie. De voormalige basis blijft voor het grootste gedeelte natuurgebied, wat gefinancierd wordt door de bouw van 350 woningen aan de rand van de oude basis, tegen de kern van Soesterberg aan.

Meer nieuws uit GE

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.