Geen nieuw taalbeleid in Soest

Casper van den Broek
Soest

De aanpak van laaggeletterdheid in Soest gaat de komende jaren niet wezenlijk veranderen. Wel worden acties soms anders uitgevoerd dan oorspronkelijk gepland was, omdat er een wijziging is in de wet- en regelgeving, financiering en beleidskeuzes.

Dat is het antwoord van het college van burgemeester en wethouders op een motie van de gemeenteraad van november 2013. De indieners van de motie moesten lang op antwoord wachten ,,vanwege prioriteitstelling en de vele ontwikkelingen/wijzigingen in regelgeving en financiering’’, stelt het college. Maar nu is het collge weer bij met de werkzaamheden en kon de aanpak van de laaggeletterdheid geactualiseerd worden. Conclusies van het college: het probleem in Soest is niet groter dan in andere gemeenten, de huidige aanpak is nog steeds actueel.

Wel geeft het toe dat er vanwege de nieuwe participatiewet (’werkwet’) zaken gaan veranderen. Uitkeringsgerechtigden krijgen ondermeer de mogelijkheid om via taalverbetering hun kansen op de arbeidsmarkt te vergroten. In het kader van de ’tegenprestatie naar vermogen’ voor mensen met een bijstanduitkering, mogen vormen van nuttige bijdrage aan de maatschappij onder voorwaarden worden aangemerkt als tegenprestatie. Mensen die wel goed in taal zijn, maar toch in de bijstand zitten, mogen bijvoorbeeld vrijwillig taalondersteuning aan laaggeletterden geven (taalmaatje).

Meer nieuws uit GE

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.