Hilversum schrapt woningen

Hilversum

De gemeente Hilversum trekt aan het kortste eind in de ruzie met het Hoogheemraadschap Amstel Gooi en Vecht (AGV). Op Anna's Hoeve kunnen minder woningen én minder betaalbare woningen worden gebouwd.

De verouderde zuiveringsinstallatie voor rioolwater (rwzi) aan de Minckelersstraat in Hilversum-Oost moet worden gesloopt om plaats te maken voor woningen. Het AGV wilde verderop - tegen de rand van natuurgebied Laarder Wasmeren - een ultramoderne rwzi bouwen. Met gebruikmaking van experimentele membraamtechnologie. De installatie moest in een enorme berg vervuilde grond komen. Pas toen het gedurfde plan vergevorderd was, bleek dat het bouwen in de 'vuilberg' financieel en technisch onhaalbaar was. En dat het gezuiverde water niet deels in de omgeving geloosd mocht worden. Daarmee was de AGV terug bij af was: er moest een nieuw bouwplan komen voor een conventionele, meer ruimte in beslag nemende rwzi. Dit betekende een forse vertraging voor de bouw van 700 woningen in het gebied. Reden voor de gemeente Hilversum om een schadeclaim van 2,6 miljoen euro op het bordje van AGV te leggen. Het hoogheemraadschap was zich evenwel van geen kwaad bewust en schoof de claim terzijde. Na veel heen en weer gepraat (en bemiddeling van de provincie) is nu een compromis bereikt. De bouw van een conventionele rwzi achter de vuilberg gaat door. En de inmiddels tot 5,3 miljoen opgelopen schade wordt tussen beide partijen verdeeld. Hoe? Dat is geheim. Op de plek van de oude installatie en 'stinkvijver' aan de overkant van de Minckelersstraat worden woningen gebouwd. Omdat de nieuwe rwzi meer ruimte vraagt worden dat er evenwel niet 700 maar 620. Om deze tegenvaller financiëel recht te breien wil de gemeente een kleiner percentage betaalbare woningen bouwen. Dat scheelt in totaal 83 goedkopere huizen. De bouw kan pas begin 2014 - na de oplevering van de nieuwe en de sloop van de oude rwzi - van start gaan. Oftewel: twee jaar extra vertraging.

Lees verder op het weblog Hier Hilversum! : Hilversummers betalen 'miljoenennota'.

Meer nieuws uit Gooi en Eemland

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.