Offensief tegen aantasten polder

© Archieffoto: HMC

Joost Reijnders
Soest

Het lijkt een gelopen race, de verplaatsing van de boerderij van Soester André van Dorresteijn uit het dorp naar de Peter van den Breemerweg, in het buitengebied. Maar niet als het aan de Stichting Behoud de Eemvallei (SBDE) ligt. Ze is bij de provincie in beroep gegaan.

Provincie, gemeente, Van Dorresteijn, allemaal waren ze deze week tevreden dat er eindelijk een uitweg uit de impasse was. De rundveehouder wil weg van de Insingerstraat in het dorp naar een nieuwe boederij in de polder, waar ook zijn koeien grazen en waar hij al een schuur heeft staan. Maar bouwen in dat open gebied ten zuiden van de Peter van den Breemerweg stuitte op bezwaren. Gevonden is deze week een plek ten noorden van de weg, waarmee de bezwaren de wereld uit zouden zijn.

Maar niets is minder waar. Nieuwbouw in het open poldergebied is taboe, zoals ook vastgelegd in de provinciale structuurvisie. Die heeft de provincie nu aangepast, speciaal om de bouw van een boerderij in het open poldergebied mogelijk te maken. Die (gedeeltelijke) herziening lag tot 25 juli ter inzage en de SBDE heeft deze week een zienswijze - een bezwaar - tegen de herziening van de structuurvisie ingediend. Dat opent de weg voor een bestuurlijk/juridisch traject dat kan uitmonden in een zaak bij de hoogste bestuursrechter in ons land, de Raad van State. En de SBDE is een club die altijd tot het laatste blijft vechten om haar gelijk te halen.

Vloeken in de kerk

SBDE-secretaris Kees Koolmees staat met zijn stichting pal voor het behoud van de open ruimte in de Eemvallei. Bouwen in het open polderlandschap bij de Peter van den Breemerweg is voor Koolmees en de SBDE als vloeken in de kerk. En hoewel er nu gesproken wordt over een plek voor Van Dorresteijn ten noorden van de weg, wordt door de herziening bouwen in het open gebied ten zuiden ervan toch nog mogelijk. Koolmees stelt dat als Van Dorresteijn zijn bedrijf wil verplaatsen, hij gebruik moet maken van te koop staande boerderijen. Hij zou daar al verschillende mogelijkheden gehad hebben, maar dat afgewezen hebben omdat hij per se in het open gebied wil bouwen.

De SBDE noemt het ondoordacht dat de provincie het ruimtelijk beleid wil veranderen om nieuwbouw in het buitengebied toe te staan, terwijl dat beleid er juist op is gericht om dat te voorkomen.

Nog afgezien daarvan stelt de SBDE dat de stichting nog allerlei stukken en onderzoeksrapporten mist, waarop de provincie de wijziging baseert.

Meer nieuws uit Gooi en Eemland

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.