'Bluswagen Blaricum terug zal enorme onrust andere vrijwilligers veroorzaken'

Archieffoto brandweer

Archieffoto brandweer

Redactie Hilversum
Blaricum

Mag het dorp Blaricum met 700 rietkapwoningen zelf ruim 80.000 euro per jaar op tafel leggen voor een tweede bluswagen, ook al druist dat in tegen regionaal brandweerbeleid? Daarover moet de geschillencommissie Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek een uitspraak doen na een hoorzitting gistermiddag.

Het bestuur van de veiligheidsregio wees begin dit jaar in meerderheid een verzoek van de raad Blaricum af.

Volgens de brandweertop is de veiligheid in Blaricum afdoende verzekerd via de regionale inzet, in de praktijk met hulp van Laren en Huizen. Regionaal brandweercommandant John van der Zwan: ,,In 2012 is besloten dat er op alle posten voertuigen zouden worden uitgenomen. Een maatregel terugdraaien in één gemeente zal enorme onrust onder alle andere vrijwilligers teweeg brengen.’’

Ralf van Vegten (woordvoerder raad Blaricum) verdedigde dat het rietkapteam net als in de regio Utrecht met een bluswagen op pad moet, in plaats van ’een Volkswagenbusje’. En dat een gemeenteraad ook in de Wet veiligheidsregio’s recht heeft iets te vinden over de werkwijze van de brandweer in de gemeente. ,,Blaricum heeft een zeer specifiek risico, is niet overtuigd van de afdekking, heeft een oplossing en wil de middelen verstrekken.’’

Alternatief

Van der Zwan meent dat Blaricum in 2012, toen de cruciale besluiten werden genomen, met het verzoek had moeten komen. Dan zouden de gemeenten een gelijke uitgangspositie hebben gehad. ,,Nu zou het veel effect op mijn organisatie hebben.’’

Van Vegten: ,,Er is in 2012 afgesproken dat er zou worden gekeken naar een alternatief omdat er enorme onrust was onder de Blaricumse vrijwilligers (over schrappen bluswagen, red.). Daarom hebben wij niet eerder aan de bel getrokken.’’

Wim Kozijn, lid geschillencommissie voor Blaricum: ,,Is er een poging door de veiligheidsregio gedaan dichter bij elkaar te komen?’’ Van der Zwan: ,,Ik weet het niet.’’

Volgens de regels van de veiligheidsregio mag een gemeente wel extra diensten inkopen, een pluspakket. Dat heeft bijvoorbeeld de gemeente Hilversum gedaan. Maar over criteria voor af- en toewijzing door het bestuur (de 9 burgemeesters) is niets opgenomen.

Flauwekul

Kozijn: ,,Welke afwegingen zijn er gemaakt om af te wijken van het verzoek van een unanieme gemeenteraad? Want dat is nogal wat. Van der Zwan: ,,Er was geen argument dat de veiligheid zou verhogen, omdat je vanuit regionale brandweer kijkt, wie is er het eerste. Dat heeft heel zwaar gewogen. En het tweede is het organisatiebelang wat daarin meespeelt. Als er niet wordt getornd aan de veiligheid, wat is het effect voor de organisatie?''

Kozijn legde Van der Zwan deze vraag voor: ,,Kunt u zich de volgende redenering voorstellen. Hoewel ik het flauwekul vind wat Blaricum wil en het absoluut niet met ze eens ben, ze zitten fout, maar het feit dat Blaricum zelf betaalt, en dat ik er geen last van heb, doe ik dat toch omdat het om een nadrukkelijk verzoek van een gemeenteraad gaat?''

Van der Zwan: ,,Een mooie redenering. Nut en noodzaak belangrijk. Op welke wijze ga je om met het pluspakket?''

Meer nieuws uit Gooi en Eemland

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.