'Verandering maakt mensen angstig'

Ombudsman Bert de Ridder en ombudsvrouw Janny Nab gaan aan de slag in Gooi en Vechtstreek.© Studio kastermans/Ronald Smeenk

Marjolein Vos
Bussum

Het is de eerste werkweek van Bert de Ridder en Janny Nab. Zij zijn net benoemd tot de regionale ombudsman en ombudsvrouw voor de regio Gooi en Vechtstreek. Wie problemen heeft met de gemeente over bijvoorbeeld een nieuwe indicatie huishoudelijke hulp, kan - na het doorlopen van alle gebruikelijke bezwaarprocedures -aankloppen bij De Ridder en Nab.

De Ridder en Nab kunnen inhoudelijk nog niet veel over hun nieuwe job zeggen.

,,Al is mij wel opgevallen dat alle 52 klachten die tot nu toe bij onze voorgangers binnen zijn gekomen, allemaal over de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning) gaan. Ik zou wel willen weten hoe dat kan. De gemeenten zijn sinds 1 januari toch ook verantwoordelijk voor de uitvoering van de Jeugdwet en de Participatiewet? Weten mensen de weg niet? Komen ze ergens anders terecht? Dat gaan we sowieso uitzoeken’’, zegt Nab.

Ze vindt het ook opvallend hoe verschillend de diverse gemeenten in de regio Gooi en Vechtstreek hun website hebben ingericht, en hoe wisselend er een mogelijkheid wordt geboden voor vragen, en klagen. ,,Het zou heel zinvol kunnen zijn om dat voor iedere gemeente op dezelfde manier te organiseren’’, zegt De Ridder.

Rechten

De Ridder, die zich onder meer inzet als vrijwilliger bij het Rode Kruis, heeft helder voor ogen waarom hij als ombudsman aan de slag wil : ,,Ik heb het heel goed. En daar ben ik me zeer van bewust. Er zijn ook mensen die het iets minder getroffen hebben, die iets minder goed in staat zijn om te weten waar hun rechten liggen, hoe instanties werken. Voor hen wil ik me inzetten.’’

Zijn motief ligt in de lijn van die van zijn kersverse collega Nab.

,,Ik heb jaren bij de William Schrikkergroep gewerkt, een specialist in jeugdzorg. Daar heb ik veel ervaring opgedaan rond klachtenbeleid, medezeggenschap en participatie. Van klachten kun je ontzettend veel leren. Wat mij opvalt is dat heel veel mensen het gevoel hebben dat ze niet worden gehoord. We zien dat ook in de communicatie tussen gemeenten en burgers. Als je dat weet, dan moet je daar iets mee. Daarbij is altijd mijn uitgangspunt: we willen allemaal het beste voor een ander, ook de wethouders, en de zorgaanbieders. Dus we zitten hier niet met een beschuldigend vingertje. Zoeken naar een oplossing, dat is onze taak.’’

Vertrouwen

De Ridder vindt niet alleen het contact met de burgers interessant. ,,In de ze functie moet je ook met bestuurders, politici, zorgaanbieders in de slag. Dat is een mooie uitdaging.’’

Het herstellen van vertrouwen. Dat is voor Nab het allerbelangrijkste.

,,Vertrouwen dus tussen burgers, gemeenten, zorgaanbieders, verzekeraars. Er is zo ontzettend veel veranderd. Dat kan mensen angstig maken. Daarom is het goed voor burgers om te weten dat er altijd een plek is waar je naar toe komt, als je er echt niet uitkomt met bijvoorbeeld je gemeente. Wethouders, hoe goed ze het ook met de burgers voor hebben, staan toch meer op afstand, zijn toch minder toegankelijk. Bovendien hebben ze zoveel andere dingen waar ze mee bezig zijn. Het is mooi dat burgers die zijn vastgelopen in het woud van regelgeving, in deze regio terecht kunnen bij onafhankelijk personen.’’

De Ridder zou het liefst zien dat hij en Nab over een paar jaar eigenlijk niet meer nodig zijn: ,,Dan zou alles goed lopen. Maar ik vrees dat dat een utopie is.’’

Meer nieuws uit Gooi en Eemland

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.