Tasten minicontainers de privacy aan?

Eddie de Paepe
Hilversum

Tasten de barcodes op de minicontainers van de GAD niet de privacy van de bewoners van het Gooi en de Vechtstreek aan?

Dit is de strekking van de vragen die de D66-fractie in de Hilversumse gemeenteraad, bij monde van Viviënne Wesselink, aan het college heeft gesteld.

Bij het uitdelen van de nieuwe PMD-bakken worden stickers met barcodes meegeleverd, ook voor de andere bakken (gft, papier en rest).

De Grondstoffen en Afvalstoffen Dienst (GAD) heeft de inwoners hierover volgens D66 gebrekkig geïnformeerd. ’Dat leidt tot onbegrip en vragen bijvoorbeeld ten aanzien van de privacy.’

Dataverzameling

De Democraten willen daarom van he college weten of de GAD - gelet op de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) - kan motiveren welk concreet doel de dataverzameling dient.

Vraag twee luidt: ’Welke algemene en specifieke informatie wil de GAD met de barcodes verzamelen van huishoudens /en of personen?’.

Grip

Ook wil D66 horen hoe de GAD met de privacy van inwoners omgaat. ’Hoe krijgen burgers inzicht in de over hen verzamelde gegevens en hoe houden ze grip op hun gegevens?’ En: ’Wanneer gaat de GAD de inwoners actief informeren over alle privacy gerelateerde aspecten van de voorgenomen introductie van de barcode?’.

Wethouder

De Democraten willen, ten slotte, horen of de verantwoordelijke wethouder de introductie van barcodes steunt. ’Of gaat hij/kan hij zorgen dat de barcode niet wordt ingevoerd, dan wel dat inwoners de barcode(s) mogen weigeren zonder gevolgen voor de dienstverlening door de GAD?’

Meer nieuws uit Gooi en Eemland

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.