Meer samenwerking recreatie en natuur in Noord-Holland

Redacteur De Gooi- en Eemlander
hilversum

Het Recreatieschap en de beheerders van de natuurterreinen in Noord-Holland denken dat vergaande samenwerking een antwoord is op financieel zware tijden. Dat blijkt ook uit onderzoek van de provincie en het adviesbureau Twynstra Gudde.

Uit het onderzoek blijkt dat betere samenwerking mogelijk is, hoewel partijen elk hun eigen unieke karakter en achterban hebben. Aanleiding voor de verkennende onderzoeken die vorig jaar werden gehouden is dat er komende jaren minder geld beschikbaar komt voor het beheren van de terreinen die in op verschillende plaatsen in de hele provincie liggen.

Aan het onderzoek is deelgenomen door tien terrein beherende organisaties in de provincie, zowel voor natuur- als recreatiegebieden, te weten: LandschapNoord-Holland, Goois Natuurreservaat, PWN Waterleidingbedrijf Noord-Holland, Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, Waternet, Recreatie Noord-Holland, HetAmsterdamse Bos, Recreatieschap Westfriesland en Recreatie Midden-Nederland (Plassenschap Loosdrecht).

Voor de natuurbeheerders geldt dat zij belang hechten aan het behoud van zelfstandige zichtbaarheid vanwege de inkomsten uit de private markt en de binding met hun achterban.

Met name een aantal recreatieschappen ziet de samenwerking op termijn mogelijk resulteren in een fusie.

Meer nieuws uit Gooi en Eemland

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.