Geheim van HOV-stuurgroep blijft ’n geheim

Eddie de Paepe
Huizen

De provinciale hoor- en adviescommissie heeft zich achter de provincie Noord-Holland, die de notuelen van de HOV-stuurgroep weigert openbaar te maken.

De Gooi- en Eemlander had met de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) in de hand om openbaarmaking van de notulen van de stuurgroep HOV in ’t Gooi gevraagd. In dit orgaan worden besluiten genomen over de omstreden busbaan tussen Huizen en Hilversum. Wat gedeputeerde Elisabeth Post en de wethouders van Hilversum, Huizen, Laren en Eemnes precies met elkaar bespreken wordt niet bekendgemaakt.

Advies

Nadat de provincie weigerde om de notulen openbaar te maken heeft deze krant een bezwaarschrift ingediend bij de provinciale hoor- en adviescommissie. Op 28 april zijn beide partijen gehoord. Nog diezelfde dag heeft de commissie advies uitgebracht aan gedeputeerde staten. De krant kreeg gisteren te horen wat het (negatieve) advies inhoudt en wat gs ermee doet (het bezwaar ongegrond verklaren).

Intern beraad

De commissie stelt dat gedeputeerde staten terecht geweigerd hebben de verslagen openbaar te maken en dat dit niet in strijd is met de Wob. Zo is er volgens de commissie inderdaad sprake van stukken voor ’intern beraad’. Wat gedeputeerde en wethouders te berde brengen zijn ’persoonlijke beleidsopvattingen’, die ’zich niet lenen voor openbaarmaking’. Het alternatief, de notulen in geanonimiseerde vorm naar buiten brengen, is volgens de commissie ’gezien de omvang van de stuurgroep en de inhoud van de stukken niet goed mogelijk’.

Het enige punt waarvoor gs op de vingers worden getikt is de uitspraak dat in de stuurgroep geen besluitvorming plaatsvindt. Deze krant had aangevoerd dat in diverse officiële stukken (waaronder de samenwerkingsovereenkomst HOV in ’t Gooi) expliciet staat dat de stuurgroep wel besluiten neemt.

Ongelukkig

De commissie doet de uitspraak van gs af als een ’ongelukkige woordkeus’. Verder wordt het verweer van gs gevolgd, dat de stuurgroep ’voorbereidingsbesluiten’ neemt die ’alsnog door de verschillende colleges moeten worden bekrachtigd’. Oftewel: de stuurgroep bereidt de besluiten in gedeputeerde staten en de Gooise colleges van burgemeester en wethouders voor. Waarna uiteraard provinciale staten en de gemeenteraden ook nog hun zegje mogen doen.

De redactie van deze krant heeft besloten geen verdere (juridische) stappen in deze kwestie te nemen.

Meer nieuws uit Gooi en Eemland

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.