VVD: hogere woonlasten in Bussum

Gooise Meren

,,De woonlasten in Gooise Meren zijn misschien wel te laag. Misschien kunnen die niet op dit niveau blijven.’’ Woorden die je niet als eerste uit de mond van een VVD-raadslid verwacht. Toch was het Hugo Bellaart van liberalen die dit bommetje aan het eind van de begrotingsraad liet ontploffen.

Niet verwonderlijk dus dat Marieke Munneke Smeets van Hart voor BNM en vooral Lars Voskuil van de Partij van de Arbeid direct op zijn nek doken. ,,In een bijna Orwelliaanse redenering zegt de VVD hier dat ze hun verkiezingsbelofte niet na kunnen komen’’, fulmineert Voskuil. ,,Het is schandalig.’’ Daarmee vooral doelend op het amendement dat VVD even daarvoor nog indiende om in ieder geval voor volgend jaar de Bussumers nog één keer te compenseren voor de hogere woonlasten, die na 2018 dus onontkoombaar lijken.

Fijntjes wees Voskuil Bellaart er even op dat er weliswaar vier kernen zijn, maar dat er één belastingregime geldt. ,,En de VVD trekt nu even zes miljoen uit de algemene reserve om het schuldgevoel richting Bussum af te kopen.’’ Die zes miljoen is een optelsom van de drie miljoen die dit jaar nodig was om Bussumers de rioolheffing terug te geven, waardoor de woonlasten laag blijven. Deze zelfde ’truc’ wil de VVD volgend jaar nog een keer uithalen.

Ter verdediging bracht Bellaart nog wel in dat het geen geld was uit de algemene reserve, maar uit de bestemmingsreserve voor het riool. Hierin werd hij bijgevallen door wethouder Jan Franx van financiën die niet wilde treden in de politieke keuze die de partijen moeten maken, maar wel vertelde dat de reserves waar dit uit betaald zou moeten worden ,,geoormerkt geld is dat door Bussumers bijelkaar is gebracht.’’ Om daar nog wel aan toe te voegen dat als het geld in het potje blijft zitten, dit in 2018 terugvalt naar de algemene reserve, waarmee ook Voskuil weer voor een deel zijn gelijk kreeg. Dit alles kwam ter tafel omdat na de fusie de ozb wel is verhoogd, maar dat vooral de VVD tijdens de verkiezingscampagne de nadruk had gelegd op het feit dat de woonlasten voor Bussumers niet zouden stijgen. Naarden en Muiden hadden een dusdanig hoge ozb dat bij deze huishoudens de woonlasten toch al omlaag gingen na de fusie.

De opvallende draai van de VVD om nu al naar voren te brengen dat de woonlasten voor Bussumers in 2018 wel omhoog gaan, is wat Bellaart betreft ’helemaal niet zo gek’. ,,Het is heel eenvoudig. In 2015 hebben we gezegd dat de lasten niet zullen stijgen. Dat staat ook in het coalitieakkoord. Die belofte was voor Bussumers, niet voor Naarders en Muiders, want we wisten allemaal dat daar de lasten zouden dalen. Bovendien geldt die toezegging voor deze periode. Wat we hier nu doen is een soort winstwaarschuwing geven dat de lasten in 2018 niet zo laag kunnen blijven. We geven nu al aan dat we dat ambitieniveau in 2018 niet waar kunnen maken.’’

De winstwaarschuwing van de VVD was het slotstuk van een vergadering waar vooral de financieel specialisten van fracties hun hart op konden halen. Over het algemeen was iedereen zeer tevreden over de voorliggende begroting. Natuurlijk probeerde her en der een partij nog wel een puntje binnen te halen, maar grote inhoudelijke wijzigingen of plannen kwamen niet ter tafel. Het is vooral afwachten wat de effecten van alle uitgaven precies gaan doen in de verschillende programma’s. Diverse keren vroegen raadsleden dan ook of ze vast een vooruitblik op bepaalde plannen konden krijgen, maar dat was duidelijk niet de bedoeling.

Fractievoorzitter Maarten Balzar van D66 vond het zelfs logisch dat niet alles in de begroting is vastgelegd. ,,Als je alles waar het college mee bezig is aan een begroting toevoegt, krijg je een document van duizenden pagina’s.’’ Hierin kreeg hij bijval van burgemeester Albertine van Vliet. ,,Dit zijn de speerpunten van het college. En de nieuwe dingen waar we mee bezig zijn.’’

Meer nieuws uit Gooi en Eemland

Ombudsman

Ombudsmannen Durk Geertsma & Ed Brouwer springen in de bres voor de consument.