Raad Wijdemeren loopt blauwtje bij gedeputeerde

Ronald Frisart
Wijdemeren

Driekwart van de Wijdemeerse gemeenteraad had CDA-fractieleider Jan Verbruggen op één lijn gekregen voor een voorstel aan gedeputeerde Jack van der Hoek: geef ons zes jaar om de gemeentelijke uitvoeringsorganisatie te versterken. Maar de gedeputeerde schoof dat alternatief voor gemeentelijke fusie terzijde.

Behalve zijn eigen CDA had Verbruggen ook D66, DorpsBelangen en De Lokale Partij achter het voorstel gekregen. ,,Wij zien de noodzaak om in de organisatie te investeren. We vinden het logisch om met het uitvoeringsscenario uit het advies van bureau Rijnconsult verbeteringen aan te brengen. Daarvoor vragen we tijd en ruimte’’, aldus Verbruggen donderdagavond namens de vier fracties. En: ,,We willen nog zes jaar zelfstandig blijven en niet voorsorteren op een fusie met Hilversum. Wel zijn we bereid taken als bijvoorbeeld ruimtelijke ordening aan de regio over te dragen.’’

Van der Hoek was weliswaar ’blij dat een aantal fracties een gezamenlijk standpunt inneemt’, maar in dat standpunt ziet hij niet veel. ,,U bent nu al een uitvoeringsgemeente. Delen van uw beleid worden door de gemeente Hilversum geschreven. U zakt nu door het ijs. Welke oplossingen biedt een investering van een miljoen euro? Blijft dan niet een deel van de problemen bestaan?’’, vroeg hij. Aan het eind van de avond: ,,Ik krijg geen antwoord op de vraag of het tot een oplossing leidt’’. Eerder zei hij al: ,,Ik zie daar geen heil in’’. Gedeputeerde Staten houden eraan vast dat in het Gooi en de Vechsttreek maximaal drie gemeenten moeten overblijven, al hakken GS pas in november de knoop door. Van der Hoek zei dat alleen ’goed doortimmerde alternatieven’ GS van gedachten kunnen doen veranderen. Die ziet hij nu niet.

Eén grote gemeente

PvdA/GroenLinks, de VVD en de deze week van de VVD losgemaakte nieuwe fractie Vuyk/Israel betoogden waarom zij vóór fusie zijn. PvdA/GroenLinks is dat altijd geweest. Sieta Vermeulen (VVD) zette uiteen dat zij tot de conclusie is gekomen dat alleen fusie tot één grote gemeente Gooi en Vecht soelaas kan bieden voor de regionale problemen. Haar ex-partijgenoot Martin Vuyk daarna, mede namens zijn kersverse fractievoorzitter Robby Israel: ,,Of we het hebben afgestemd met mevrouw Vermeulen laat ik in het midden, maar we zijn het wel volledig met haar eens’’. Van der Hoek zei dat het pleidooi voor één gemeente meer wordt gehoord, ’maar van individuele fracties, ik hoor er nog geen meerderheid voor’.

Op één punt kwam de gedeputeerde de Wijdemeerse raad tegemoet: ook de provincie ziet het grote belang van krachtige, vitale dorpskernen. Sterker nog, met Provinciale Staten is maandag afgeproken dat daarover om te beginnen een groot symposium wordt opgetuigd. Hij onderschreef Wijdemeerse kritiek dat dat wat weinig is. Wat Van der Hoek betreft is het dan ook het begin van meer. Vermeulen (VVD) kreeg echter geen antwoord op haar vraag of de provincie ambtelijke ondersteuning kan bieden bij een goed kernenbeleid.

Joost Boermans (D66) en Gert Zagt (De Lokale Partij) pleitten ervoor dat de kiezer in maart volgend jaar iets kan zeggen over de bestuurlijke toekomst van de gemeente. In beginsel is dat mogelijk, aldus Van der Hoek, want ’in theorie kunnen we in november de procedure (naar fusie, red.) stoppen. Als u vóór november fusiepartners vindt, dan kan dat in maart inzet van de verkiezingen worden. Maar dan moet u die handschoen wel oppakken’. Wat de provincie betreft mag het hele fusieproces maximaal drie of vier jaar duren.

Meer nieuws uit Gooi en Eemland

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.