Soesters gaan in gesprek met overlastjeugd

Petra Messelink
Soest

Een aantal Soesters gaat kijken of ze zelf wat kunnen doen aan de aanhoudende soms ernstige jongerenoverlast in het dorp. In groepjes de jongeren aanspreken, de dialoog zoeken. Niet meer over ze, maar vooral ook met ze praten.

Dat was het resultaat van de door een kleine twintig mensen bezochte bijeenkomst woensdagavond in de hal van sportboulevard de Eng, een opvallend initiatief georganiseerd door enkele betrokken Soesters van onder meer de Van der Huchtschool, De Springbokken en de in Soest zetelende stichting Wijkadvies. Zij stellen dat de oplossing voor de overlast niet alleen van gemeente en politie hoeft te komen, maar dat burgers ook zelf een verschil kunnen maken. Onder meer met de vraag aan de jongeren, ’waarmee kunnen we jullie helpen’.

Een wat andere uitkomst van de avond dan lustig twitterende critici eerder voorzagen, namelijk dat Soesters als een soort burgerwacht de volgens hen te afwachtende autoriteiten zouden willen overtroeven. Maar daarvan bleek geen sprake, al was het niet mis wat de aanwezigen zo nu en dan te berde brachten, tegen het decor van het bijna lege zwembad. Datzelfde bad waar bijna drie weken geleden de vlam in de pan sloeg toen een meisje van een schoolklas werd aangerand door een jeugdige bezoeker.

Intimidatie

Het was, zo blijkt deze avond eens te meer, de druppel na een aanhoudende reeks vernielingen, bedreigingen en intimidatie. Het beeld dat een aantal Soesters schetst van de jongerenoverlast in het dorp liegt er niet om. Fietsen, brommers en motoren buiten bij de gymzaal aan de Smitsweg worden, zo vertellen aanwezigen, ’met regelmaat gesloopt’. De Van der Huchtschool is al vele duizenden euro’s kwijt aan vernielingen, het geld komt nu uit de pot voor de kinderen. Bij Idea blijken ze de tel allang kwijt van het aantal ruiten dat er is ingegooid. En wat dan nog ernstiger is, mensen durven de daders niet aan te spreken of aangifte te doen. ,,Intimidatie heeft zo’n groot effect op kinderen, angst zit er echt heel diep in”, vertelt een van de ouders, die alom bijval en herkenning krijgt. ,,Onze kinderen voelen zich niet meer veilig in Soest”, verzucht een andere ouder, wiens kind destijds aanwezig was op het zwemfeestje.

Druk

Er zou wat meer druk op de Soester politiek moeten komen, zegt iemand. Een ander moppert dat de directeur van stichting Balans er niet is – met vakantie – en dat de wijkagenten gemist worden, al weet Optisport-manager en gastheer Casper Wassenberg dat de politie wel degelijk een zorgvuldige afweging heeft gemaakt en niet polariserend wilde werken. In elk geval was er een belangstellende, later onopvallend binnengelopen burgemeester Rob Metz. Ook waren er twee Marokkaanse Soesters die op verzoek van het moskeebestuur lieten weten ook met de kwestie te zitten. Waarbij aanwezigen benadrukten dat er bij lange na niet altijd sprake is van allochtonen. ,,Regelmatig zijn het ook autochtone Soesters”, wisten enkelen zeker. De vraag of jongerenoverlast van alle tijden is kwam ook even bovendrijven. ,,In het Soester Natuurbad was het vroeger ook altijd raak”, weet iemand. Maar daarmee komt de oplossing niet dichterbij. ,,We moeten meer kijken naar de talenten van jongeren die zich vervelen en, niet aan het werk komen. Laten ze zich ontplooien”, opperde een buurtbewoner.

Meer nieuws uit GE

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.