Molenaars van 't Haantje in Weesp houden hoop

Nu de (waarschijnlijk) voormalige molenaarswoning is opgeknapt, kunnen er activiteiten plaatsvinden bij 't Haantje. Foto hdcmedia

Nu de (waarschijnlijk) voormalige molenaarswoning is opgeknapt, kunnen er activiteiten plaatsvinden bij 't Haantje. Foto hdcmedia

Tamar de Vries
Weesp

Boven het groen van de bomen langs Smal Weesp, het steen van de Ingelandenflat en Villa Casparus zijn nog net de wieken zichtbaar van molen ’t Haantje.

De historische korenmolen die rond 1820 werd verplaatst uit Amsterdam naar Weesp, heeft al vele jaren te lijden van de omliggende bebouwing en begroeiing. Daardoor vangt de molen te weinig wind. Bovendien zit er nog een gat in de begroting van de restauratie die in 2002/2003 plaatsvond.

Toch zijn de eigenaren van de molen, Geert Kotter en Marijke Schekkerman, optimistisch over de toekomst. ,,De ingrijpende renovatie van de voormalige molenaarswoning is klaar en in de tuin kunnen we nu activiteiten organiseren’’, vertelt Schekkerman. ,,Poppentheater Fatsnerran geeft morgen om 14.00 uur een kindervoorstelling in de tuin. De opbrengst komt ten goede aan de molen.’’ Behalve de activiteiten zoals op 10 mei de nationale molen- en gemalendag en de kindervoorstelling is ’t Haantje een mooie locatie voor trouwfoto’s.

Ook Kotter - tevens secretaris van de Stichting Molen ’t Haantje - bekijkt de zaken van de zonnige kant. ,,De gemeente heeft de lening tien jaar verlengd, waardoor we tot 2020 de tijd hebben om de ontbrekende 70.000 euro bijeen te krijgen. We zijn daar serieus mee bezig. Donaties en sponsors hebben we hard nodig. We denken dat het lukt.’’

Het gat in de begroting is ontstaan door een ton extra kosten door meerwerk bij de restauratie. ,,De eigenaar, ik dus, zou 30.000 euro bijdragen en de gemeente 70.000 euro. Weesp verstrekte daarvoor een lening aan de stichting. Dit bedrag is, ondanks gedane toezeggingen, niet door de gemeente gesubsidieerd.’’

Kotter vertelt dat pas in 2012 bleek dat de gemeenteraad de lening bij de begrotingsbehandeling nooit heeft goedgekeurd. Hierover is een juridische procedure gevoerd. ,,De rechter heeft de gemeente gelijk gegeven’’, zegt hij. ,,Formeel is de subsidie nooit aangevraagd en daarmee zijn alle brieven vanuit de gemeente waarin de subsidie werd toegekend, niet rechtsgeldig.’’

De gemeente Weesp wijst er in een reactie op dat de subsidieregeling met geld van het rijk voor restauratie van monumenten tot 2005 heeft bestaan. ,,Toen bij verbouwing meerwerk aan het licht kwam heeft de stichting de gemeente gevraagd om voor deze subsidie in aanmerking te komen. Omdat de gemeente het geld van de rijkssubsidie voor dat jaar en daaropvolgende jaren al toegewezen had aan andere monumenten, kon Weesp alleen de intentie aangeven om vanaf 2008 een deel van de rijkssubsidie aan de Stichting Molen ’t Haantje toe te wijzen. Helaas is voor die tijd de subsidieregeling door het rijk afgeschaft.’’ Over de lening laat de gemeente weten deze liep tot december 2010. ,,Omdat de stichting de lening nog niet kon aflossen is deze verlengd tot 2020. Deze extra tijd dient de stichting te benutten om zelf financiële middelen te verwerven. ’’

Meer nieuws uit Gooi en Eemland

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.