Wethouder Arjo Klamer: ik ben soms te ambitieus voor de raad

Klamer wordt vaak niet begrepen door de raad. ,,Ik werk aan de vorm.’’

Klamer wordt vaak niet begrepen door de raad. ,,Ik werk aan de vorm.’’© Illustratie Frank Muntjewerf

Valentijn Bartels
Hilversum

De Hilversumse wethouder Arjo Klamer kreeg het de afgelopen tijd flink voor zijn kiezen. Hij overleefde een motie van wantrouwen, maar de kritiek was hard en op de man gericht. Als klap op de vuurpijl stormde het ook binnen het college, de instantie die juist achter hem stond toen het moeilijk was. Klamer is voornemens strijdbaar zijn periode af te maken. ,,Misschien ben ik juist te ambitieus.’’

Twijfel of hij wel door moet gaan als wethouder in Hilversum heeft Arjo Klamer niet echt gekend. De hoogleraar economie van kunst en cultuur moest wel wennen aan de felle kritiek die hij als wethouder te incasseren kreeg.

,,Als ik het wethouderschap voor mezelf deed had ik erover gedacht om op te stappen, maar ik doe het voor kwetsbare Hilversummers, dat is mijn achterban.’’ Hij merkt wel dat de kritiek invloed heeft op hem en zijn omgeving. ,,Mijn reputatie is geschaad. De motie grenst aan smaad. Soms denk je wel: is dit het allemaal waard?’’ Tot op heden beantwoordt Klamer die vraag bevestigend.

Maar hoe heeft het zover kunnen komen dat de wethouder deze zomer ’zijn wonden moet likken’? De aanzet werd gegeven tijdens meerdere vergaderingen met raadscommissies en gemeenteraad. De wethouder sociale zaken en participatie, arbeidsmarkt, werkgelegenheid, welzijn, hoger onderwijs, beroepsonderwijs, wijken en buurten leek soms op een andere golflengte te zitten dan het hoogste bestuurlijke orgaan: de gemeenteraad. ,,Het lukte soms niet om vertrouwen te krijgen. Ik ben minder een rasbestuurder, ben veel meer gericht op de inhoud.’’ Zo leverde zijn confrontatie met welzijnsorganisatie Versa Welzijn gefronste wenkbrauwen of en werd de Hilversumpas onder zijn leiding een hoofdpijndossier waar de raad maar geen groen licht voor wilde geven.

Nieuwe stijl

Telkens geen vertrouwen krijgen voor belangrijke dossiers, maakt dat hem dan wel een goede politicus? ,,Ik zie het meer zo dat ik een politicus nieuwe stijl ben. Soms ben ik misschien zelfs wel te ambitieus voor deze raad, wil ik te veel doen.’’ De motie van wantrouwen die door vijf partijen werd gesteund noemt Klamer dan ook ’een motie tegen die nieuwe stijl’ . Toch krijgt hij nu hulp (van andere collegeleden) bij het vormgeven van de inhoud. ,,Dat dat niet lukte, kan ik mezelf wel aanrekenen, ook alle raadsleden willen het beste voor Hilversum.’’

De SP-wethouder ziet zijn ’te ambitieuze houding’ als een van de redenen dat hij vaak onbegrepen lijkt door veel volksvertegenwoordigers. ,,Ik wil samenwerken en dat duurt altijd langer. Bij Versa moest het roer om, terwijl andere wethouders het proberen met pappen en nathouden.’’ Klamer verwacht dat zijn aanpak op lange termijn resultaat oplevert. ,,Ik durf veranderingsprocessen in te zetten, ook al zeggen collega-wethouders dat iets te veel tijd kost. Ik heb in mijn naïviteit te veel opgepakt, maar mijn opvolger gaat daarvan profiteren.’’ Als voorbeeld noemt hij Nova, een project om werklozen gerichter aan het werk te helpen. ,,Nova moet ervoor zorgen dat de komende acht maanden tien werklozen met afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk gaan, en dertig werklozen moeten in ieder geval weer zicht krijgen op een baan.’’

De 63-jarige Hilversummer denkt dat ook het politieke landschap in de mediastad zijn werk bemoeilijkt. ,,Onze linkse kameraden zitten in de oppositie, weerstand zit juist bij de liberalen in de coalitie.’’ Die weerstand in de coalitie merkt Klamer al drie jaar. ,,Zo ziet D66 graag dat alles centraal wordt geregeld op het sociaal plein. Dat werkt niet, we moeten werken vanuit de buurten.’’ Klamer zoekt samenwerking met Versa en de Tomin-groep, terwijl D66 volgens hem anders in de wedstrijd zit. ,,Zij hebben een neoliberale agenda, gaan liever over op aanbesteden. Dat is een achterhaalde gedachte.’’

Dorpse politiek

Klamer voelt zich dan ook geregeld ’onbegrepen’ door de gemeenteraad. Dat wederzijdse onbegrip leidde zelfs tot een motie van wantrouwen tijdens de laatste raadsvergadering. De wethouder zou dossiers niet goed kennen, te vaak afwezig zijn en op veel belangrijke onderdelen slecht presteren. ,,Dit soort dorpse politiek vol onwaarheden, daar schieten Hilversummers niks mee op. Wat voor zin heeft het om mij te vervangen?’’ Klamer zegt veel kritiekpunten niet te herkennen. ,,Drie gaan er over het sociaal plein, dat is de portefeuille van Eric van der Want (D66, red.).’’ En de mislukte Hilversumpas? ,,De realisatie is nog steeds mogelijk. Voorstellen voor een kader werden getorpedeerd door de raad.’’ En de kritiek dat buurtcentrum De Lelie niet snel genoeg wordt herbouwd? De officiële verklaring luidt dat ’mensen goed betrekken’ veel tijd kost. Klamer: ,,Ik kom binnen vier of vijf maanden met een goed plan, daar staat normaal twee jaar voor.’’ De wethouder vindt bovendien dat hij de stroef functionerende sociale werkinstantie Tomin wel degelijk helpt een visie te ontwikkelen. ,,Zo mogen ze nu in onze bestanden kijken om mensen aan het werk te helpen, ondanks een aanhoudend wantrouwen tussen Tomin en het sociaal plein.’’ Ander punt: het kindpakket zou er te laat zijn. ,,Zorgvuldigheid’’, noemt Klamer dat. Herkent hij dan helemaal geen kritiekpunten uit de motie? ,,Het is nog lastig om bijvoorbeeld jongeren aan het werk te krijgen, dat hebben vorige colleges laten liggen, dus ook wethouder Karin Walters (nu Hart voor Hilversum, toen nog SP, red.).’’ Dat hij bovengemiddelde afwezigheid zou zijn, bestrijdt Klamer: ,,Ik ben gemiddeld juist vaker aanwezig dan de meeste collega’s. Als ik een vergadering mis, is dat om een goede reden. Dat ik laatst niet bij een commissievergadering kon zijn was ongelukkig. De afspraak in Turijn stond al maanden in mijn agenda.’’

Storm

Tot overmaat van ramp waren ook coalitiepartners niet blij met Klamer. Bij VVD en D66 bestaat er weerstand tegen het optreden van de SP-wethouder. Dat leidde vorige week tot spanning binnen het college. ,,Het vertrouwen was even zoek, dat was best eng. Onder grote spanning gebeurden dingen waarbij je je achter de oren kunt krabben. Gelukkig zijn we professioneel genoeg om verder te gaan.’’ Het zomerreces komt wat dat betreft als geroepen. ,,Tijd om even de wonden te likken.’’ Voelt Klamer nog vertrouwen van de andere leden van het college? (Stilte) ,,Dat is best een worsteling geweest, maar ik voel weer genoeg vertrouwen. Het doet me goed steun van de SP te hebben in deze turbulentie.’’

Actieplan

Door steun van andere collegeleden wist Klamer te overleven. Er zou een actieplan komen om onderdelen van zijn portefeuille te realiseren. Collega-wethouder Wimar Jaeger vertelde tijdens het verweer tegen de motie van wantrouwen namens Klamer en het college dat er ’bestuurlijke ondersteuning’ zou komen. Opmerkelijk genoeg is die ’ bestuurlijke ondersteuning’ volgens Klamer niet nodig. ,,Die woorden zijn voor rekening van mijn collega Wimar Jaeger. Ik heb juist meer goede ambtenaren nodig.’’

Klamer vindt dat het hem niet aan te rekenen is dat zijn ambtelijke organisatie - waarvoor hij verantwoordelijk is - een tijd niet op orde was. ,,Ik was een tijd vleugellam nadat er om verschillende redenen cruciale ambtenaren waren vertrokken. Sinds juli vorig jaar heb ik aan de bel getrokken om versterking te krijgen.’’

Die versterking komt er nu, blijkt uit een actieplan dat in bezit is van deze krant. Daarin staat dat Klamer voor alle onderdelen van zijn portefeuille ’eerst verantwoordelijke bestuurder’ blijft. Collega’s ondersteunen hem op de meeste onderdelen als ’betrokken bestuurder’ en er worden een aantal taskforces ingesteld die ook bestaan uit collegeleden. Wat de rol van die betrokken bestuurders en taskforces wordt, is nog onbekend.

Klamer wil de komende acht werkmaanden - daarna eindigt zijn collegeperiode - nog wat belangrijke dossiers realiseren. Naast herbouw van de Lelie moeten ’ een of twee buurthuizen zelfstandig worden en moet de vrijwilligerscentrale niet meer door Versa, maar vanuit buurten worden georganiseerd’. Hoe de kwestie Tomin groep wordt opgelost valt nog te bezien. Klamer en Jaeger zijn het nog niet eens over de aanpak. ,,Ik wil met ze verder door samen te werken. Ik zet consistent in op samenwerking. Dat is voor sommigen, ook binnen de gemeente, wennen’’, besluit Klamer.

Meer nieuws uit Gooi en Eemland

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.