Provincie gaat Huizen aanpakken

Eddie de Paepe
Huizen

Het heeft er alle schijn van, dat wethouder Gerrit Pas (GroenLinks) de gemeenteraad van Huizen onjuist heeft geïnformeerd over het snelle busbaan-project.

De VVD informeerde donderdagavond in de raad naar de risico’s van de HOV-koers van het Huizer college. B en w vroegen de raad zich uit te spreken voor de (geoptimaliseerde) meerijdvariant via ’t Merk. En dus tegen de vrije busbaan, zoals die in januari 2014 is afgesproken in de overeenkomst tussen de provincie Noord-Holland, Huizen, Hilversum, Laren en Eemnes.

Donderdagavond vroegen de liberalen wethouder Pas wat de gevolgen zouden zijn van instemming van de raad met ’zijn’ meerijdvariant. ’Gaat de HOV-stuurgroep de gemeente dan in gebreke stellen?’, luidde de vraag. ,,Dat weet ik niet”, antwoordde Pas.

De wethouder benadrukte, dat het meest recente rapport van bureau Arcadis (waarin ’t Merk zeer positief uit de bus komt) nog niet in de ’stuurgroep HOV in het Gooi’ - waarin de provincie en de vier gemeenten zitting hebben - was besproken. ,,Dat komt pas op de agenda na het besluit van deze raad.”

Deze uitlatingen staan haaks op het (concept)verslag van de stuurgroepvergadering van 12 november. Uit de geheime notulen blijkt, dat het Arcadis-rapport en het daarop gebaseerde collegebesluit wel degelijk in de stuurgroep aan de orde is geweest. De Noord-Hollandse gedeputeerde Elisabeth Post (VVD) sprak die dag duidelijke taal, zo blijkt. ’Het is meerijden via Meent, een busbaan via Meent of niets’, veegde zij het Huizer Merk-alternatief van tafel.

Het verslag vervolgt: ’Mevr. Post constateert dat Huizen de gemaakte afspraken weer niet nagekomen is en is hier teleurgesteld over. Als Huizen komt met een voorstel voor ’t Merk, kan ze niet anders dan constateren dat Huizen haar afspraken uit de overeenkomst niet nakomt en ziet ze zich genoodzaakt om Huizen daarvoor in gebreke te stellen. Mevr. Post geeft aan dat ze dat ook niet zal nalaten.’ Dus: houdt Huizen vast aan ’t Merk - en dat is het geval - dan zijn de (financiële) gevolgen voor de Gooise gemeente.

Wethouder Gerrit Pas wil niet ingaan op de vraag van deze krant of hij de raad verkeerd heeft geïnformeerd. ,,Wij reageren niet op notulen die nog niet zijn vastgesteld”, laat hij via een woordvoerder weten.

Meer nieuws uit Gooi en Eemland

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.