Sommige toplieden regionale zorg nóg verder boven norm

Ronald Frisartr.frisart@hollandmediacombinatie.nl
Hilversum

Bij de regionale zorginstellingen Hilverzorg en Vivium ging de bezoldiging van enkele bestuurders vorig jaar nog verder dan in 2014 uit boven het maximum krachten de Wet Normering Topinkomens (WNT).

Hilverzorg-bestuurder Patricia Esveld zag haar bezoldiging iets zakken: van 184.000 euro in 2014 naar 179.000 vorig jaar. Maar tegelijk belandde Hilverzorg in een lagere ’klasse’. Hoe groter en ingewikkelder een zorginstelling, des te hoger de klasse. Hilverzorg ging terug van klasse F in 2014 (met een maximale bezoldiging van 170.578 euro) naar klasse E vorig jaar (maximum 148.879 euro) . Al met al ging Esvelds beloning in 2014 13.422 euro door het toen geldende maximum, terwijl dat vorig jaar opliep naar 30.121 euro boven de norm. Esveld kan zich overigens beroepen op het overgangsrecht waarin de WNT voorziet.

Net als in 2014 bleef de andere Hilverzorg-bestuurder, Ben Hammer, vorig jaar onder de norm. Datzelfde gold voor de toezichthouders bij de instelling. Toezichthouders hebben een eigen, van het WNT-maximum afgeleid plafond.

Vivium

Bij Vivium Zorggroep ging bestuurder Godfried Verkerk vorig jaar nog wat verder over de norm dan een jaar eerder. In beide jaren zat Vivium in grootteklasse G en daarbij hoort het maximum van 188.660 euro. Met zijn bezoldiging van 193.723 euro ging Verkerk in 2014 dat plafond met 5.063 euro te boven. Vorig jaar werden zijn verdiensten nog iets opgeschroefd: 194.202 euro. Daarmee liep ook zijn overschrijding van de norm op: 5.542 euro.

Vivium-bestuurder Mariëtte de Keijser bleef vorig jaar, net als in 2014, onder de norm, de toezichthouders bij Vivium eveneens.

GGZ Centraal

Bij GGZ Centraal doorbrak bestuursvoorzitter Thea Heeren vorig jaar de norm, maar iets minder dan een jaar eerder. In 2014 bedroeg haar bezoldiging 246.462 euro. GGZ Centraal zat destijds in klasse I (met een maximum van 218.194 euro). Heeren ging dat jaar 28.268 euro boven die norm uit.

Vorig jaar zakte haar bezoldiging naar 228.857 euro. Tegelijk echter belandde GGZ Centraal een treetje lager, in klasse H namelijk. Dus ging ook de norm omlaag, van 218.194 euro (2014) naar 203.728 euro (2015). Eind van het liedje is dat Heeren vorig jaar 24.540 euro boven het voor haar geldende plafond uit ging, krap vier mille minder dan in 2014.

Andere topfunctionarissen bij GGZ Centraal bleven vorig jaar onder de voor hen geldende plafonds.

Meer nieuws uit Gooi en Eemland

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.