Huizen worstelt met duizendknoop

Eddie de Paepe
Huizen

Voor de bestrijding van Japanse duizendknoop en Reuzenbereklauw heeft de gemeente Huizen (nog) geen geld.

Beide ’invasieve exoten’ zorgen voor veel overlast en zijn heel lastig te bestrijden. Ze behoren tot de groep planten en dieren die als gevolg van menselijk handelen in een nieuw leefgebied terecht zijn gekomen, waar ze van oorsprong niet thuishoren. Door het ontbreken van natuurlijke vijanden kunnen ze zich ongestoord uitbreiden met negatieve gevolgen voor de (leef)omgeving.

Wortels

De Japanse Duizendknoop verspreidt zich zeer snel. De snelgroeiende wortels kunnen schade aan funderingen en bestrating geven. De plant staat sinds half 2017 op de Unielijst van de EU, wat onder meer inhoudt dat het voorkomen van verspreiding verplicht is. In Huizen troffen wijkopzichters de Japanse Duizendknoop ruim een jaar geleden op achttien plekken aan. De aanpak blijft tot nu toe beperkt tot maaien en het maaisel afvoeren.

Niet toereikend

Het huidige beleid is ’niet toereikend voor structurele beheersing en bestrijding’, erkent de gemeente. Er moet daarom een plan van aanpak worden gemaakt om verdere verspreiding te voorkomen en over te gaan op bestrijding (injecteren met glyfosaat?).

Reuzenbereklauw

Daarbij gaat het niet alleen om de Japanse Duizendknoop maar ook om de Reuzenbereklauw, die flinke brandwonden kan veroorzaken. Deze plant staat ook op de Unielijst van invasieve exoten. Bestrijden kan door intensief maaien met het eventueel extra inzaaien van gras.

Voor het opstellen van een plan van aanpak en de bestrijding van beide planten is 75 mille nodig. Ter vergelijking: Eemnes en Blaricum hebben vorig jaar respectievelijk 50.000 en 25.000 euro uitgetrokken voor de bestrijding van de Japanse Duizendknoop.

Raadscommissies

Het college ziet de noodzaak van de bestrijding in, maar heeft er geen geld voor. Het gaat om een van de wensen voor nieuw beleid in 2019, die donderdagavond in de gecombineerde raadscommissies aan de orde komen. Het kan dus zijn dat de benodigde 75 mille alsnog op tafel komt, maar dan niet - zoals voorgesteld door Leefbaar Huizen - uit de reserve Sociaal Domein.

Meer nieuws uit Gooi en Eemland

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.