Ontwikkelaar KNSF-terrein wil geen gezeul met zand

Tamar de Vries
Muiden

Als de besluitvorming over het voormalige KNSF-terrein in Muiden achter de rug is, wordt fasegewijs gebouwd. Ontwikkelorganisatie De Krijgsman start met bouwen op de weilanden tussen de Westbatterij, de volkstuinen en de wijk Noord-West.

,,Daar hoeven we de minste voorbereidingen te treffen voor de bouw, want de weilanden zijn leeg. We starten met de kavels aan het IJmeer’’, zegt Marcus Wieringa van De Krijgsman. Helemaal leeg zijn de weilanden uiteraard niet, want Sportcombinatie Muiden wacht met spanning op een alternatieve plek.

Draagkracht

Op de weilanden en de velden wordt een zanddepot aangelegd ter voorbereiding op de zogeheten voorbelasting van de grond, zodra het bestemmingsplan is goedgekeurd. Dit voorbelasten is vooral nodig om bouwgrond voldoende draagkracht te geven voor de huizen die erop komen te staan. Voor het hele project De Krijgsman is waarschijnlijk 800.000 kuub zand nodig. De Krijgsman wil een overeenkomst sluiten met SAA-One, het bouwconsortium dat in opdracht van Rijkswaterstaat werkt aan het project A1/A6, onderdeel van de weguitbreiding Schiphol - Amsterdam - Almere.

20.000 trucks

De deal behelst ’het in depot nemen’ van de grond die SAA-One teveel heeft en weggraaft. ,, Voor het depot zullen circa 20.000 trucks zand vervoeren van SAA-One naar De Krijgsman’’, aldus Wieringa. ,,Wij kunnen dat zand mogelijk goed gebruiken en waarom zou SAA-One het eerst wegbrengen en wij het vervolgens weer ophalen om het hier in Muiden te gebruiken?’’ De efficiency-slag zou bijna 40.000 vervoersbewegingen schelen.

Het zand hoeft niet op het KNSF-terrein te worden gebruikt. Het kan ook van pas komen voor de woningsbouw in de Bloemendalerpolder, de ontwikkeling van de Buitenhaven en de Brediusgronden.

Meer nieuws uit Gooi en Eemland

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.