’Huurvoorraad Hilversum smelt weg’

Ronald Frisartr.frisart@hollandmediacombinatie.nl
Hilversum

Zeshonderd sociale huurwoningen zal Hilversum eind dit jaar minder tellen dan in 2011. Daar bovenop willen de drie grote woningscorporaties er bij elkaar de komende periode 220 per jaar verkopen. Burgemeester en wethouders willen dat er de komende jaren in totaal vierhonderd sociale huurwoningen extra bij komen. Hun uitgangspunt dat de sociale huurvoorraad op peil moet blijven, maken ze daarmee bij lange na niet waar.

Dat concludeert gemeenteraadslid Karin Walters (Hart voor Hilversum) na bestudering van jaarverslagen van de drie woningcorporaties plus hun plannen voor dit jaar. Haar complete bevindingen staan vanaf woensdag op de website van Hart voor Hilversum. Woensdagavond bespreekt de raadscommissie de ’Woonvisie Hilversum 2016-2020’. Burgemeester en wethouders beschrijven daarin wat ze willen met de lokale woningmarkt.

Wat Walters in het stuk node mist, is hoe de sociale huurvoorraad zich de afgelopen jaren heeft ontwikkeld. Die cijfers heeft ze wel gevonden in de stukken van corporaties De Alliantie, Dudok Wonen en Het Gooi en Omstreken. Samen bezaten zij in 2011 in Hilversum 11.941 sociale huurwoningen. Vorig jaar waren het er 11.455 en volgens de plannen zullen het er eind dit jaar nog 11.340 zijn: zeshonderd minder dan in 2011.

Ook vooruitkijkend is het beeld somber. De corporaties willen de komende vijf jaar 1100 sociale huurwoningen verkopen. Het college wil in die tijd 400 nieuwe woningen extra zien verrijzen. Resultaat: 700 sociale huurwoningen minder. Wat Walters niet vermeldt, is dat het ’gewone’ bouwprogramma voorziet in 383 goedkope huurwoningen erbij. Dan wordt het eindresultaat: 317 sociale huurwoningen minder in 2020.

De Alliantie verkocht de afgelopen jaren vierhonderd woningen. Daartegenover staat nieuwbouw in Hilversum-Noord (29 woningen) en Villa Industria (112): samen 141 woningen. Resultaat: 259 sociale woningen minder.

Dudok Wonen is volgens Walters’ gegevens de grootste boosdoener: ,,Het aantal (sociale huurwoningen van deze corporatie, red.) daalde van 3621 in 2008 naar 2992 in 2015: 629 minder, dat is 17% afname’’. Het HvH-raadslid stelt vast dat Dudok sociale huurwoningen verkoopt aan mensen met een (laag) middeninkomen. Voorts heeft ze aangetroffen dat Dudok 55 procent van zijn bezit aanmerkt als ’flexibele voorraad’. Zodra zo’n huurwoning vrij komt, wordt beslist wat ermee gebeurt. Walters: ,,Men rekent uit wat het meeste oplevert. Daarom kiest men in 50% van de gevallen voor verkoop!’’

Het beste komt Het Gooi en Omstreken uit de naspeuringen. Die corporatie verkoopt dertig sociale huurwoningen per jaar, maar bouwt er nieuwe voor in de plaats. In 2008 had deze corporatie 3084 sociale huurwoningen, nu 3117.

Meer nieuws uit Gooi en Eemland

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.