Sanering baggerdepot Eempolder begonnen

Joost Reijnders

Baarn Geologistiek en aannnemer J.P. Schilder zijn begonnen met het saneren van het omstreden baggerdepot in de Eempolder. Daar moesten wel lasten onder dwangsom van de gemeente aan te pas komen.

Geologistiek B.V./J.P. Schilder B.V. zijn verantwoordelijk voor de aanleg van het baggerdepot in de Eempolder. Voor de gemeente Baarn een hoofdpijndossier: eerst bleek het depot te ver van de rivier te zijn aangelegd, later bleek de bagger ook nog eens zo zwaar vervuild te zijn, dat sanering noodzakelijk is. Dat, terwijl er alleen schone bagger uit de Eem gestort had mogen worden, met de bedoeling om het na het inklinken over de omliggende weilanden uit te rijden.

Een eerste saneringsplan van Geologistiek, eerder dit jaar, werd afgewezen door de Regionale Uitvoeringsdienst RUD, die namens de gemeente toezicht houdt op de sanering. Geologistiek heeft vervolgens een erkend adviesbureau een plan laten opstellen, en dat is afgelopen week goedgekeurd.

Uit onderzoek blijkt dat vijfzevende deel van het depot zo ernstig is vervuild dat de baggerspecie als chemisch afval moet worden vernietigd. De rest van het depot is minder vervuild, maar kan alleen in een industriële omgeving gebruikt worden, bijvoorbeeld voor het egaliseren van een parkeerterrein. Geologistiek heeft nu alle partijen specie afgebakend en gaat de baggerspecie opstapelen, zodat het water eruit kan lopen en het gemakkelijker afgevoerd kan worden. Uiteindelijk is het doel dat het hele depot verwijderd is, en dat het terrein in de oude kwaliteit wordt teruggebracht. Overigens blijken de sloten rondom het depot na onderzoek volgens Waterschap Vallei en Veluwe nauwelijks vervuild te zijn.

Druk

De gemeente heeft wel flinke druk op de ketel gezet. Voor 1 oktober moet het hele depot gesaneerd zijn. Blijven Geologistiek en onderaannemer J.P. Schilder in gebreke bij het saneren van het depot, dan riskeren de bedrijven een dwangsom van meer dan een miljoen euro. Het gaat sowieso om heel veel geld: sanering van het depot, en vooral de vernietiging van het zwaar verontreinigde slib, kan in de miljoenen lopen. De gemeente Baarn heeft Geologistiek BV aansprakelijk gesteld voor het dumpen van de vervuilde bagger. De zaak ligt inmiddels al een tijd op de burelen van advocatenkantoren.

Meer nieuws uit GE

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.