College Huizen: 763.000 euro naar Spant!

Eddie de Paepe
Huizen

Het Huizer college wil uitbater Spant! de komende tien jaar 263.000 euro extra subsidie geven voor de exploitatie van theater De Boerderij. Dit in ruil voor het schrappen van alle commerciële, overlast gevende activiteiten.

Bewoners van de Schipperstraat, Hellingstraat en Molenberg klagen al jaren over (geluids)overlast door trouwerijen, jubilea, recepties en feesten. Met name de commerciële activiteiten in de tuin vormden een pijnpunt. Ook klaagden de direct omwonenden over (fout)parkerende bezoekers en overlast door laden en lossen.

Maandenlang overleg tussen de buurt, de Spant!-directie en de gemeente liep op niets uit. ’Een gezamenlijk gedragen oplossing moest gebaseerd zijn op een aantal randvoorwaarden: behoud theater, substantiële vermindering van de overlast en het uitgangspunt van de huidige subsidiebedragen’, meldt het Huizer college aan de raad.

Mediation

Omdat de partijen er onderling niet uitkwamen, werden twee ervaren bemiddelaars van Buis & Blekkingh Mediation ingehuurd. ’Tijdens het mediationtraject bleek dat een werkbare en duurzame oplossing niet mogelijk is binnen de genoemde randvoorwaarden. Het gebruik van de tuin en de noodzaak hiervan voor een gezonde exploitatie in de huidige opzet bleef het grote struikelblok.’

De oplossing in dit hoofdpijndossier is uiteindelijk gevonden in wat het college ‘terug naar de basis’ noemt. Afgesproken is dat De Boerderij voortaan alleen nog maar als theater en voor sociaal-culturele activiteiten wordt gebruikt. Er wordt dus een punt gezet achter alle commerciële activiteiten. Daarmee behoort de overlast voor de buurt tot een minimum te zijn teruggebracht.

Aderlating

Het betekent ook een flinke (financiële) aderlating voor Spant!. Het college wil deze derving van inkomsten compenseren door in de buidel te tasten. Op de eerste plaats moet de jaarlijkse bijdrage van de gemeente aan de exploitatie van De Boerderij worden opgetrokken naar het niveau van 2012. Dit betekent dat de subsidie wordt verhoogd van vijftig mille naar 72.000 euro per jaar. Om Spant! de gelegenheid te geven om ’ de bedrijfsvoering aan te passen’, komt daar nog een bedrag bovenop. Dat wordt in de komende drie theaterseizoenen afgebouwd van 22.000 euro, via 14.000 naar 7.000 euro.

Tien jaar

Op aandringen van Spant! willen b en w dat de gemeente deze subsidie voor de komende tien jaar vastlegt. Alles bij elkaar opgeteld betaalt Huizen in die periode dus 763.000 euro aan de exploitant. Dit op voorwaarde, dat er minimaal veertig ’culturele theatervoorstellingen’ per jaar in De Boerderij plaatsvinden. En dat de ’waanzinnig prachtige boerderij’ verder beschikbaar is en blijft voor sociaal-cultureel gebruik. Het sluiten van huwelijken blijft mogelijk in De Boerderij zelf, maar niet in de tuin. ’Horeca-festiviteiten voor of na een huwelijk zijn taboe.’

Raad

De raadscommissie Fysiek Domein praat op 13 september over het collegevoorstel, waarna de gemeenteraad op 28 september de knoop moet doorhakken.

Meer nieuws uit Gooi en Eemland

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.