Oppositie geërgerd over korrelmotie Baarn

Rubberkorrels of niet, de jeugd op sportpark Ter Eem - hier TOV tegen Eemnes - voetbalt er niet minder fanatiek van.
© Studio Kastermans/Leon Dakkus
Baarn

Voor BOP-voorman Kees Koudstaal is het zo klaar als een klontje: het college van b en w wil de rubberkorrels in de kunstgrasvelden niet vervangen, en lapt daarmee een motie van de gemeenteraad aan zijn laars. Ook andere oppositiepartijen reageren terughoudend.

In februari nam de gemeenteraad een motie aan waarin het college werd opgedragen zo snel mogelijk de rubberkorrels op de drie kunstgrasvelden en op het Cruyff Court te vervangen. Dat vanwege de mogelijke risico’s voor de gezondheid van voetballers die op de kunstgrasvelden spelen. De rubberkorrels moeten voorkomen dat de kunstgrassprietjes platslaan en ze zijn gemaakt van vermalen autobanden. Ze bevatten mogelijk kankerverwekkende polycyclische aromatische koolwaterstoffen - PAK’s - en zware metalen. Het RIVM, de GGD en de KNVB hebben laten weten geen gevaren te zien voor de gezondheid van het voetballen op rubberkorrels.

Ook kreeg het college de opdracht om te onderzoeken of er eventueel schadelijke chemische stoffen waren uitgeloogd in de ondergrond van de velden. Uit het onderzoek naar de ondergrond is nu gebleken dat er geen sprake is van vervuiling.

Komende maand bespreekt de gemeenteraad het voorstel van het college om voorlopig niets te doen aan de kunstgrasvelden. Eind 2019 wordt een Europees besluit verwacht over verscherping van de normen, en dan kan besloten worden de velden te vervangen. Voor twee van de drie voetbalvelden op het sportpark Ter Eem valt dat precies samen met de geplande vervanging van de velden, waarvoor ook al geld (vier ton) is gereserveerd. Het nu vervangen van de velden kost tussen de acht ton en een miljoen euro.

Het college stelt voor de motie van de gemeenteraad over de vervanging niet uit te voeren en te wachten op de nieuwe Europese normen. Tot ergernis van de oppositie. Kees Koudstaal van de BOP, indiener van de korrelmotie, reageert verbolgen: ,,Dat er geen vervuiling is aangetroffen in de zand- en lavalaag onder de velden is ook logisch: dat spoelt eruit en komt in het oppervlaktewater terecht. Dát zou je moeten onderzoeken. En wat betreft de rubberkorrels: het college mag adviseren wat het wil, maar er ligt een duidelijke uitspraak van de gemeenteraad. Och, dit is wat het college van begin af aan al geroepen heeft.’’

Ook Heidi van Otten van GroenLinks steunde de motie. Inhoudelijk wil ze nog niet op het onderzoek reageren, maar ook zij wijst op de heldere uitspraak van de raad: de korrels moeten vervangen worden. ,,Het college kan een motie naast zich neerleggen, maar dan moeten daar goede argumenten voor zijn. En de argumenten die nu aangehaald worden, zijn niet anders dan die in februari. Wij vinden nog steeds dat het niet verantwoord is om te blijven voetballen op die kunstgrasvelden.’’ Ook PvdA-fractieleider Mark Eijbaard houdt voet bij stuk: ,,Het is goed nieuws dat in de ondergrond geen schadelijke stoffen zijn gevonden. Maar dat neemt onze bezorgdheid over die rubberkorrels niet weg.’’

Meer nieuws uit Eemland

Ombudsman

Ombudsmannen Durk Geertsma & Ed Brouwer springen in de bres voor de consument.