Stop op verkoop sociale huurwoningen in Laren

onze verslaggever
Laren

De gemeente Laren en de woningbouwverenigingen Van Erfgooiers en Laren hebben woensdag afspraken gemaakt over het handhaven van het huidige aantal sociale huurwoningen (800).

Wethouder Ton Stam: ,,We hebben in Laren een beperkt aantal sociale huurwoningen. Ik ben blij dat we het aantal woningen tenminste op peil houden en de bestaande huizen gaan verduurzamen.”

Laren heeft weinig vrijkomende grond voor nieuwbouw van huurwoningen, lange wachtlijsten, moet huisvesting vinden voor mensen met een urgentieverklaring en voor statushouders. De doorstroming stagneert bovendien. Ook verduurzaming van het woningbezit is noodzakelijk.

Jeanine Janssen, voorzitter van woningbouwvereniging Laren: ,,We vinden het erg belangrijk dat we de sociale woningvoorraad kunnen uitbreiden met aandacht voor verduurzaming. Energiezuinige woningen zijn niet alleen beter voor het milieu, maar de huurder voelt de energiebesparing direct in de beurs.”

Marijke Willemsen, voorzitter van woningbouwvereniging Van Erfgooiers: ,,Het door de gemeente op te richten vereveningsfonds zal het in de toekomst mogelijk moeten maken de schaarse bouwgronden binnen de gemeentegrens ook bereikbaar te maken voor sociale woningbouw.”

Meer nieuws uit Gooi en Eemland

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.