Maatregelen tegen wateroverlast Laren blijken duurder

Edward de Vries Lentsch
Laren

De maatregelen die Larense huiseigenaren verplicht moeten treffen om wateroverlast in het centrum van het dorp te voorkomen, blijken veel meer te kosten dan vooraf ingeschat. Niet gemiddeld duizend euro maar 1715 euro, inclusief arbeidsloon. Dat staat in een rapport over een kostenberekening van 29 grotere woningen.

De rekening voor complexe ingrepen kan oplopen tot bedragen van 4500 euro en meer. ,,Ik ben daarvan geschrokken’’, zegt verantwoordelijk wethouder Ton Stam. ,,We willen, na overleg met de gemeenteraad, kijken naar deze uitschieters.’’

Het gaat wat Stam betreft niet betekenen dat iedereen die boven het gemiddelde uitkomt, geld van de gemeente krijgt. Er wordt in eerste instantie gedacht aan een pakket van aanvullende maatregelen die de kosten kunnen drukken.

De gemeente wil met aannemers en hoveniers, die immers goed verdienen aan de door de gemeente opgelegde maatregelen bij woningen en bedrijven, een werkwijze ontwikkelen die leidt tot ’wederzijdse kostenreducties’.

Ook wil Laren bekijken of bij deze sector ’mensen met afstand tot de arbeidsmarkt of vakmensen in opleiding’ kunnen worden ingezet. Verder is gezamenlijke inkoop een idee. Laren is van plan collectieve inkoop ’te stimuleren’.

Het college gaat ook in gesprek met woningbouwverenigingen die samen ongeveer 800 daken hebben. Die kunnen ’aanjager’ van afkoppelprojecten in de buurt worden.

Lijkt logisch

Laren tracht daarnaast om landelijk aandacht te trekken voor haar afkoppelingsaanpak. ’Veel van wat wij doen is nog niet eerder gedaan’, schrijven b en w in een memo aan de gemeenteraad.

’We ontwikkelen een werkwijze die door andere gemeenten kan worden overgenomen. Het lijkt logisch dat die andere gemeenten dan ook bijdragen in onze ontwikkelkosten. Het waterschap, VNG en het ministerie van infrastructuur en milieu zullen geïnteresseerd moeten zijn in de kennis die we aan het opdoen zijn. We zullen ons best doen daar een financiële bijdrage voor te ontvangen. Die bijdrage kan vooral worden ingezet om de meer actieve rol die we als gemeente willen spelen, te realiseren.’

Helpende hand

De gemeente is van plan bewoners ’op alle mogelijke manieren een helpende hand te bieden. Het beperken van kosten speelt hierbij een belangrijke rol’. Daar moet een ’juiste regeling’ voor worden verzonnen. De uitgangspunten worden voor de zomer aan de raad voorgelegd.

’De nieuwe regeling en andere oplossingen zullen ook van toepassing zijn voor bewoners van de eerste afkoppelgebieden. Hier zal in de handhaving rekening mee worden gehouden’, beloven burgemeester en wethouders.

De Larense politiek bespreekt de stand van zaken dinsdagavond 18 april in de openbare commissie Ruimte & Infrastructuur.

Meer nieuws uit Gooi en Eemland

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.