Miljoenen extra voor Regevterrein Hilversum

Redacteur De Gooi- en Eemlander
Hilversum

De gemeente Hilversum betaalt 6,27 miljoen extra voor de ontwikkeling van het Regevterrein (Villa Industria). Het bouwconsortium claimde eerst maar liefst 12,4 miljoen euro.

Het voormalige gasfabriekterrein aan de Jan van der Heijdenstraat wordt ontwikkeld door de Proper-Stok Groep, Alliantie Ontwikkeling en Mourik Groot-Ammers. Dit consortium diende begin 2010 een forse claim in bij de gemeente. Die bestond uit de financiële gevolgen van een viertal zaken. Zo claimde het consortium de extra kosten, die veroorzaakt zijn door de vertraagde levering van bouwrijpe grond en de aanvullende (gemeentelijke) eisen met betrekking tot grondwater. Verder voerden de ontwikkelaars de kosten van de renovatie van sporthal De Lieberg op. En, last but not least, problemen met de riolering.Sinds 2010 hebben gemeente en consortium onderhandeld over de inhoud en omvang van de claim. Hilversum had daarbij ondersteuning van juridisch adviesbureau Houthoff Buruma ingeroepen. De moeizame gesprekken hebben uiteindelijk geresulteerd in een aantal afspraken. Allereerst betaalt de gemeente 6,27 miljoen aan het consortium, 'ter afwikkeling van de claim'. In ruil daarvoor nemen de ontwikkelaars alle grond in één keer (op 15 april) af, waardoor de gemeente naar eigen zeggen geen leveringsrisico meer loopt. De grond wordt gekocht voor de contractueel overeengekomen 22,9 miljoen.Onderdeel van de deal is ten slotte de toezegging van het consortium, dat op het Regevterrein woningen in het sociale segment worden gebouwd. Een winstpunt, aldus de gemeente. ,,In de overeenkomst tussen gemeente en het consortium was geen onderverdeling tussen sociale woningbouw en vrije sector woningen gemaakt. Het consortium is contractueel vrij in haar keuze. De toezegging resulteert in een toename van het aantal sociale woningen."

Meer nieuws uit Gooi en Eemland

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.